Kongres Kobiet Polskich rozpoczyna rejestrację uczestniczek

Już od 5 maja kobiety z całej Polski mogą zgłaszać swoje uczestnictwo w konferencji Kobiety dla Polski. Polska dla Kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009.

Inicjatywa, której współorganizatorem jest m.in. PKPP Lewiatan, ma na celu podsumowanie procesów transformacji i wypracowanie wspólnych postulatów przyszłych działań środowisk kobiecych.

Kongres odbędzie się 20 – 21 czerwca br. w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki.

Do inicjatywy zaproszone są wszystkie kobiety z różnych środowisk i regionów Polski.

Celem Kongresu jest podsumowanie pozycji i roli kobiet w różnych dziedzinach życia społecznego w ostatnich 20 latach.

Rada Programowa Kongresu, która dziś spotyka się, by sfinalizować ramowy program debaty czerwcowej, zrzesza blisko 100 nazwisk z różnych środowisk. Wśród osobistości świata polityki, gospodarki, ekologii i kultury znalazły się prof. Barbara Skarga,  Jolanta Kwaśniewska, Henryka Bochniarz, Joanna Kluzik-Rostkowska, Elżbieta Penderecka oraz wiele innych.

Organizatorki chcą zdefiniować najważniejsze bariery i problemy związane z poprawą sytuacji kobiet w Polsce oraz sformułować założenia koniecznych zmian. Przyjęte postulaty zostaną przedstawiane rządowi w celu włączenia ich do debaty publicznej i agendy prac decydentów.

Podstawą do diagnozy sytuacji kobiet w Polsce i ich roli w rozwoju kraju będą raporty przygotowywane przez zespoły ekspertów. Dotyczyć one będą między innymi aktywności politycznej kobiet, ich roli i miejsca w samorządach i organizacjach pozarządowych, w biznesie, na rynkach pracy oraz w kulturze, w nauce i edukacji.

Kongres zostanie poprzedzony konferencjami regionalnymi, których celem jest integracja środowisk kobiecych na poziomie lokalnym ora zaprezentowanie idei Kongresu.

Formularz zgłoszeniowy zostanie zamieszczony 5 maja na stronie internetowej Kongresu www.kongreskobiet.pl. Wszelkie zapytania można kierować do Biura Organizacyjnego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu