Juniper Networks wprowadza infrastrukturę sieci nowej generacji dla przedsiębiorstw rozproszonych

Firma Juniper Networks, Inc. (NASDAQ: JNPR), lider na rynku wysokowydajnych sieci, poinformowała dzisiaj o swojej infrastrukturze sieci następnej generacji przeznaczonych dla rozproszonych geograficznie przedsiębiorstw, w tym o czterech dodatkach do rodziny bram usługowych serii SRX oraz nowych przełącznikach ethernetowych klasy podstawowej serii EX.

Nowe SRX240 mogą zapewnić nawet pięciokrotnie wyższą sprawność systemów zabezpieczeń za połowę kosztów rozwiązań konkurencyjnych, zaś nowa seria EX zapewnia dostęp gigabitowy klasy profesjonalnej za niższą cenę katalogową, niż porównywalne urządzenia.  Oferowane w ramach Rozwiązań Juniper Networks dla Przedsiębiorstw Rozproszonych (ang. – Juniper Networks Distributed Enterprise Solutions) w połączeniu z Menedżerem Zabezpieczeń i Sieci (ang. Network and Security Manager – NSM) oraz oprogramowaniem JUNOS® umożliwiają klientom budowanie wysokowydajnych sieci o najlepszych na rynku parametrach i bezpieczeństwie w firmowych placówkach dowolnej wielkości.

„Organizacje muszą zapewniać dostęp do pełnej gamy usług biznesowych wszystkim rozproszonym po świecie pracownikom bez ograniczania im możliwości, zwiększania zagrożeń czy trudności korzystania z rozwiązań” – powiedział Andrew Braunberg, dyrektor do spraw badań Działu Sieci i Bezpieczeństwa w Przedsiębiorstwach firmy Current Analysis. „Infrastruktura klasy operatorskiej z wbudowanymi systemami zabezpieczeń, rutingu i komutacji, pracująca pod jednym systemem operacyjnym zarządzanym w ujednolicony sposób i zapewniająca takie samo działanie w lokalizacjach największych jak i najmniejszych, daje działom informatyki ogromne korzyści przy radzeniu sobie z problemami wdrożeniowymi w coraz bardziej zdecentralizowanym otoczeniu”.

Juniper Networks Distributed Enterprise Solutions to istotny wyraz misji firmy – zapewniania usług informatycznych bez ograniczeń i bez archaicznych struktur kosztowych występujących w tradycyjnych sieciach. W miarę rozbudowy lub wymiany sieci tradycyjnych wzrasta w nich ilość urządzeń specjalizowanych, systemów operacyjnych, warstw sieciowych i systemów zarządzania. Zwiększa się przez to złożoność sieci, co prowadzi do powstawania niepotrzebnie wysokich kosztów. Dzięki spójności jednolitego sieciowego systemu operacyjnego, w połączeniu ze scentralizowanym zarządzaniem i wbudowanymi mechanizmami zabezpieczającymi, Rozwiązania dla Przedsiębiorstw Rozproszonych oferują pierwszą na rynku zintegrowaną architekturę sieci wielousługowej zaprojektowaną w sposób pozwalający zakładowym informatykom zapewniać pracownikom w dowolnej wielkości placówkach firmy dostęp do usług informatycznych tak samo wydajnych, jak w centrali.

Nowe bramy usługowe serii SRX

Cztery nowe elementy rodziny Serii SRX są oparte na pierwszej na rynku Dynamicznej Architekturze Usługowej (ang. – Dynamic Services Architecture) umożliwiającej jednoczesne skalowanie zintegrowanych usług i pojemności sieci pozwalające na ograniczanie jej obciążeń i zagrożeń. Nowe produkty mogą współpracować z kompletną suitą ujednoliconych mechanizmów ograniczania zagrożeń i przeciwdziałania włamaniom, chroniących sieć przed najnowszymi zagrożeniami przenoszonymi w przesyłanych treściach. Wybrane modele SRX wyposażone są w sprzętowe rozwiązania przyśpieszające działanie zabezpieczeń na poziomie treści (ang. – Content Security Acceleration) pozwalające na realizację wysokowydajnych usług bieżącej analizy treści pod kątem zawartości wirusów i prób włamań, pozwalają na  przesyłanie zasilania kablem sieciowym (ang. – Power over Ethernet – POE) i realizują bramki głosowe zgodne z normami SIP.

Dostępne są cztery modele: SRX100 w szeregu opcji gabarytowych; SRX210 z możliwością rozbudowy na poziomie pojedynczych gniazd rozszerzenia; SRX240 z 16 wbudowanymi portami Gbps Ethernet i czterema gniazdami rozszerzenia; oraz SRX650 z ośmioma gniazdami rozszerzenia o styki sieciowe WAN/LAN; dostępne są zdublowane zasilacze oraz zdublowane silniki obsługi usług i rutingu.  Wszystkie modele mają wbudowane mechanizmy zabezpieczające, wysoką dostępność i szybki ruting w wersji podstawowej,  obsługują też łączność bezprzewodową 3G.  Wydajność grodzi ogniowych/IPS leży w zakresie od 600/50 do 7000/900 Mbps, zaś ceny katalogowe zaczynają się od 699 USD. Po raz pierwszy za tak niską cenę wyjściową można nabyć urządzenie z wbudowanymi funkcjami sieciowymi tak wysokiej klasy.

Nowa linia EX przełączników ethernetowych

Nowa Linia EX2200 przełączników ethernetowych w gotowych stałych konfiguracjach to ekonomiczne rozwiązanie plug and play do zastosowań w warstwach dostępowych w oddziałach i campusach firm, pobierające mniej niż dwa waty na port przy cenie niższej, niż konkurencyjne zakładowe przełączniki dostępowe Fast Ethernet. Dzięki możliwościom przełączania ruchu w warstwie 2 i 3 pod kontrolą oprogramowania JUNOS, przełączniki ethernetowe serii EX2200 zaspokoją wymagania dostępowe współczesnych dynamicznie działających przedsiębiorstw. Dostępne są cztery modele: EX2200-24T-4G i EX2200-48T-4G mają odpowiednio 24 i 48 portów 10/100/1000BASE-T, podczas gdy EX2200-24P-4G i EX2200-48P-4G zapewniają podobne konfiguracje z pełną obsługą IEEE 802.3af POE umożliwiającą stosowanie w sieci urządzeń konwergentnych, takich jak telefony, kamery telewizyjne i bezprzewodowe punkty dostępowe do sieci LAN (WLAN).

Rozwiązania dla Przedsiębiorstw Rozproszonych współpracują z niedawno zapowiadanymi przez Juniper Networks Adaptacyjnymi Mechanizmami Ograniczania Zagrożeń (ang.- Adaptive Threat Management Solutions) oraz Ujednoliconej Kontroli Dostępu (ang.- Unified Access Control – UAC). Adaptacyjne Ograniczanie Zagrożeń obejmujące Network and Security Manager oraz Menedżery Reagowania Na Zagrożenia serii  STRM (ang. – Security Threat Response Managers) zapewnia ochronę przed zagrożeniami w czasie rzeczywistym, niezrównaną widoczność sieci i kontrolę nad nią, ujednolicone zarządzanie urządzeniami i polityką oraz możliwość stosowania automatyzacji centralnej. Rozwiązania UAC obejmują Urządzenia Ujednoliconej Kontroli Dostępu serii IC pracujące z UAC z agentami programowymi lub bez nich i wykorzystują Serię EX (oraz istniejące punkty dostępowe i przełączniki  zgodne 802.1X różnych producentów)  oraz Bezpieczne Bramy Usługowe serii SSG i Serię SRX jako platformę egzekwowania reguł.

„Uważamy że Rozwiązania dla Przedsiębiorstw Rozproszonych firmy Juniper Networks oraz JUNOS zapewniają nam modułowość i zdolność zarządzania pełnym cyklem eksploatacji całego portfela naszych rozwiązań w jednolity sposób i dają nam skalowalność, swobodę i sprawność potrzebne nam przy realizacji naszych celów i założeń strategicznych” – powiedział Steven Graves, dyrektor działu usług technicznych informatyki w firmie EXPRESS (www.EXPRESS.com), nowatorskiej sieci domów mody, liczącej ponad 550 sklepów detalicznych w całych USA.

Badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting, Inc. (NASDAQ: FORR) w lutym 2009 roku pokazuje, że poprzez zastosowanie systemu JUNOS oraz ruterów i przełączników Junipera,  firmy osiągały ogólne zmniejszenie kosztów operacyjnych konkretnych działań z zakresu eksploatacji sieci, w tym planowania i uruchamiania, budowy oraz planowanych i nieplanowanych zdarzeń w sieci. Wśród innych doskonałych wyników w analizie przytacza się 41% zmniejszenie łącznych kosztów eksploatacji sieci wynikające z konkretnie oszczędzanych kwot na zadaniach określonych kategorii. Dalsze wyniki badań zawiera artykuł „Niezależne badanie wykazuje, że stosowanie JUNOS prowadzi do zmniejszenia całkowitego kosztu posiadania”.

Przewaga oprogramowania JUNOS

Oprogramowanie JUNOS zapewnia niedoścignioną niezawodność na poziomie operatorskim oraz prostotę eksploatacji całego portfela produktów firmy Juniper. Aby utrzymać tę jednolitość i jakość, Juniper stosuje uporządkowany proces rozwojowy oprogramowania JUNOS, zawsze pracując na jednej wersji kodu źródłowego, wydając kolejne wersje systemu raz na kwartał i przyjął wysoce niezawodną architekturę modułową zapewniającą, że indywidualne usterki nie spowodują zatrzymania całego systemu.

Scentralizowane Zarządzanie z użyciem NSM

NSM, wysoce skalowalne rozwiązanie do zarządzania ujednoliconymi urządzeniami infrastruktury sieci firmy Juniper, zapewnia wysoce scentralizowane zarządzanie eksploatacją urządzeń przez cały jej okres, możliwość dokładnego konfigurowania polityk oraz kompleksowe narzędzia monitoringu, sygnalizacji i analiz ich przestrzegania. Dzięki temu przedsiębiorstwa rozproszone mogą maksymalnie podnosić poziom bezpieczeństwa swych sieci i wprowadzać przynoszące dodatkowe dochody usługi hostingowe, jednocześnie zwiększając sprawność działania systemów informatycznych.

Advanced Insight Solutions (AIS) Intelligence

Rozwiązania dla Przedsiębiorstw Rozproszonych firmy Juniper mogą również wykorzystywać system AIS Intelligence wbudowany w oprogramowanie JUNOS. AIS to rozwiązania techniczne umożliwiające funkcjonowanie Usług Pomocy Technicznej J-Care Junipera, pozwalających na zdalną obsługę techniczną wszystkich urządzeń pracujących pod kontrolą systemu JUNOS, co skraca o wiele godzin, a nawet dni, typowy czas reakcji serwisowej. AIS dostępny jest z poziomami obsługi J-Care Efficiency, Continuity i Agility. Proaktywne podejście Junipera do pomocy technicznej upraszcza działanie kompletnej infrastruktury rutingowej, komutacyjnej i usługowej sieci, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą znacząco zmniejszać koszty eksploatacyjne przy jednoczesnym zwiększaniu niezawodności.

Usługi zarządzane

Dostawcy usług zarządzanych dążący do zapewniania nowych i bardziej wartościowych usług, mogą teraz skorzystać z połączenia tradycyjnie wysokowydajnych rozwiązań sieciowych i rutingowych Junipera z najnowszymi zaawansowanymi usługami zabezpieczającymi i zarządczymi, by zmniejszyć koszty świadczenia usług oraz zagrożenia związane z wprowadzaniem usług nowych. Dzięki spójnemu wdrożeniu funkcjonalności łącznościowej, ochronnej i zarządczej, dostawcy usług zarządzanych mają możliwość i swobodę tworzenia i wprowadzania usług w ramach różnych strategii, w tym z sieciowymi urządzeniami abonenckimi. Ponadto, Rozwiązania dla Przedsiębiorstw Rozproszonych dają możliwość scentralizowanego zarządzania i uruchamiania usług, co pozwala dostawcom usług zarządzanych ograniczyć kosztowne wyjazdy serwisu do klientów, dzięki czemu rosną marże, spadają koszty, a klienci są bardziej zadowoleni.

Ceny i dostępność

Nowe bramy usługowe SRX210, SRX240 i SRX650 są już dostępne. Ceny katalogowe zaczynają się od 1 099 USD za SRX210, 2 999 USD za SRX240 i 16 000 USD za SRX650. Dostępność nowej SRX100 planowana jest na III kwartał 2009 roku za cenę podstawową 699 USD. Nowa linia EX2200 według oczekiwań będzie dostępna w I kwartale 2010 roku za cenę podstawową od 2 400 USD.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu