Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych (27.04.2009)

Miniony tydzień ponownie przyniósł zmiany na liście funduszy inwestycyjnych, które analizuje Opiekun Inwestora. Firma przedstawia listę zmian, które objęły fundusze monitorowane przez portal www.opiekuninwestora.pl.

Rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się, a rozwój ten niesie za sobą zmiany. Fundusze kończą swoją działalność, powstają nowe. Czasem zmienia się polityka inwestycyjna. To informacje, których inwestujący powinni być świadomi.

Opiekun Inwestora aktualizuje dane o wynikach funduszy kilkadziesiąt razy dziennie i dane te wykorzystuje do analiz statystycznych, które są jedną z funkcjonalności dostępnych dla abonentów portalu. Monitoruje też zmiany, które dotyczą funduszy inwestycyjnych.

Aktualna lista funduszy inwestycyjnych, których dane przetwarza portal dostępna jest na stronie: http://www.opiekuninwestora.pl/listaNiFundusze.php.

W tygodniu od 27 kwietnia do 1 maja 2009 r. oferta funduszy zwiększona została o:

  • Ipopema Fine Wine FIZ Aktywów Niepublicznych, o kodzie IP-Z-3-FWAN, zarządzany przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: mieszane zagraniczne pozostałe,
  • Ipopema Total FIZ Aktywów Niepublicznych, o kodzie IP-Z-3-TAN, zarządzany przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: mieszane zagraniczne pozostałe.

Fundusze, które zmieniły nazwę:

  • Idea Akcji FIO o kodzie ID-4, zarządzany przez Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Akcji, nowy kod: ID-P-4, aktualny typ: akcyjne oraz podtyp: akcji polskich uniwersalne,
  • Idea Globalny FIO o kodzie ID-3-G, zarządzany przez Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Globalny, nowy kod: ID-P-3-G, aktualny typ: mieszane oraz podtyp: mieszane zagraniczne pozostałe,
  • Idea Obligacji Skarbowych  FIO o kodzie ID-2-S, zarządzany przez Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Obligacji Skarbowych, nowy kod: ID-P-2-S, aktualny typ: obligacji oraz podtyp: dłużne złotowe uniwersalne,
  • Idea Protect FIO o kodzie ID-3-P, zarządzany przez Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Protect, nowy kod: ID-P-3-P, aktualny typ: mieszane oraz podtyp: ochrony kapitału polskie uniwersalne,
  • Idea Stabilnego Wzrostu FIO o kodzie ID-3-SW, zarządzany przez Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu, nowy kod: ID-P-3-SW, aktualny typ: mieszane oraz podtyp: stabilnego wzrostu polskie uniwersalne,
  • Idea Surowce Plus FIO o kodzie ID-3-SP, zarządzany przez Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Surowce Plus, nowy kod: ID-P-3-SP, aktualny typ: mieszane oraz podtyp: rynku surowców – metale szlachetne.

Opiekun Inwestora stosuje własne kody (skróty) funduszy inwestycyjnych. Kod pozwala na dotarcie do szczegółów danego funduszu za pomocą jednego kliknięcia ze strony głównej portalu oraz szybkie dodanie funduszu do portfela lub definicji nowego powiadomienia e-mail lub SMS. Zasady, według których tworzone są kody znajdują się na stronie http://www.opiekuninwestora.pl/kody_funduszy,0,350.htm

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu