Ważne dla płatników składek ZUS

Unizeto Technologies informuje płatników składek ZUS o bliskim zakończeniu realizowanej od początku 1999 r. przez CERTUM PCC obsługi dedykowanych dla ZUS certyfikatów niekwalifikowanych.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, od dnia 21 lipca 2009 r. nie będą już przyjmowane przez ZUS przesyłki dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, podpisane przy użyciu niekwalifikowanych certyfikatów klucza publicznego dedykowanych ZUS oraz wyłączony zostanie System Dwustronnej Wymiany Informacji ZUS (SDWI).

Od tego dnia nie będą obsługiwane w systemie Elektronicznej Wymiany Danych żadne certyfikaty wystawione za pośrednictwem Punktów Rejestracji ZUS (w dedykowanej ZUS infrastrukturze klucza publicznego) oraz związane z nimi klucze publiczne i prywatne przekazane na dyskietkach i wykorzystywane przez płatników składek do podpisywania tworzonych w programie Płatnik przesyłek.

W związku z powyższym z dniem 21 lipca 2009 r.  CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji wyłączy infrastrukturę obsługującą dedykowane dla ZUS certyfikaty niekwalifikowane.

Oznacza to, że od 21 lipca 2009 r. wszystkie przekazywane do ZUS dokumenty elektroniczne należy podpisywać wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

Certyfikaty kwalifikowane wraz z urządzeniem do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można nabyć w całej Polsce w punktach handlowych współpracujących z CERTUM PCC lub w sklepie internetowym www.sklep.certum.pl – więcej informacji w serwisie www.certum.pl lub pod ogólnokrajowym numerem infolinii 0 801 540 340.

Podstawa prawna:

1.        Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005, nr 64, poz. 565, z późn. zm.)
2.        Polityka Certyfikacji Usług CERTUM PCC dla ZUS (wersja 4.3 z dn. 15 maja 2006 r.) Unizeto Technologies S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu