Novell udostępnia PlateSpin Recon 3.6 – Pierwsze na rynku rozwiązanie do profilowania, analizy i planowania obciążeń

Novell poinformował o dostępności PlateSpin Recon 3.6, narzędzia do profilowania, analizy i planowania obciążeń w centrach danych, które jako pierwsze łączy planowanie konsolidacji z zarządzaniem potencjałem wirtualnym, udostępniając aktualny obraz infrastruktury fizycznej i wirtualnej (zobacz: www.novell.com/products/recon/manage_virtual.html).

Użytkownicy rozwiązań wirtualizacyjnych w centrach danych (www.novell.com/products/recon/datacenter_initiatives.html) potrzebują rejestrowanej na bieżąco kompleksowej informacji o fizycznych i wirtualnych obciążeniach serwerów, dającej wiarygodny obraz wykorzystania zasobów. Taki właśnie obraz udostępnia PlateSpin Recon 3.6 (www.novell.com/products/recon), pozwalając szefom centrów danych lepiej planować przedsięwzięcia wirtualizacyjne, uzyskać maksimum korzyści z inwestycji w wirtualizację oraz uniknąć przedwczesnych lub zbędnych zakupów drogiego sprzętu.

Narzędzie PlateSpin Recon 3.6 pozwala wyeliminować metodę prób i błędów ze złożonego procesu konsolidacji i planowania potencjału, przedstawiając optymalne modele, które pozwalają zwiększyć stopień konsolidacji serwerów, a jednocześnie ograniczyć konflikty zasobów. Po zakończeniu konsolidacji PlateSpin Recon w dalszym ciągu monitoruje i analizuje wskaźniki wykorzystania zasobów, umożliwiając dopasowanie infrastruktury wirtualnej do zmian obciążeń, zwiększenie wydajności i bieżącą optymalizację przydziału zasobów.

PlateSpin Recon zapewnia zdalne wykrywanie zainstalowanego w centrum danych sprzętu i oprogramowania, współpracując z najszerszą w branży gamą systemów operacyjnych, platform wirtualizacyjnych i sprzętu. Monitorując bieżące wykorzystanie zasobów – procesorów, dysków, pamięci i sieci – przez każde obciążenie, gwarantuje zrównoważenie zapotrzebowania obciążeń i dostępnych zasobów. PlateSpin Recon śledzi bieżące zapotrzebowanie obciążeń na zasoby, umożliwiając optymalne wykorzystanie maszyn wirtualnych przez przenoszenie zadań na mniej obciążone serwery. Wykrywa również rozbieżności między przydziałem wirtualnych zasobów, a ich rzeczywistym wykorzystaniem – zmniejszenie tych rozbieżności oznacza zwiększenie realnego potencjału infrastruktury, co pozwala wydłużyć czas eksploatacji sprzętu i uniknąć przedwczesnych zakupów.

PlateSpin Recon udostępnia potężne funkcje zarządzania infrastrukturą wirtualną, które umożliwiają monitorowanie i zarządzanie rozwojem maszyn wirtualnych, opanowanie niekontrolowanej rozbudowy infrastruktury i automatyzację odzyskiwania zasobów fizycznych i wirtualnych.

Do nowości w wersji 3.6 należą:

  1. Raportowanie odzyskiwania zasobów, ukazujące w postaci graficznej zasoby wykorzystane i możliwe do odzyskania,
  2. Możliwość uwzględnienia klastrów wirtualnych w raportach o infrastrukturze,
  3. Zgodność z SUSE Linux Enterprise Server 11 (www.novell.com/products/server),
  4. Obsługa Solaris Containers, umożliwiająca planowanie migracji obciążeń Solaris do Solaris Containers,
  5. – Nowy model licencjonowania, obniżający koszty bieżącej analizy fizycznej i wirtualnej infrastruktury centrów danych.

„Naszym klientom zawsze polecaliśmy PlateSpin Recon jako najlepsze narzędzie do planowania konsolidacji. Jego inteligentne algorytmy zapewniają wyższy niż w przypadku innych produktów stopień konsolidacji, pozwalając eksploatować więcej maszyn wirtualnych na jednym serwerze. Zmniejsza to zapotrzebowanie na zakupy serwerów oraz licencji i ogranicza wydatki kapitałowe” – mówi Damon Brown, dyrektor techniczny Govplace. „Nowe funkcje zarządzania potencjałem wirtualnym zachęcają do używania PlateSpin Recon również po dokonaniu konsolidacji. Gdy obsługiwane przez centrum danych obciążenia zmieniają się z czasem, zmniejszając lub zwiększając wykorzystanie zasobów, PlateSpin Recon pomaga dopasować obciążenia do dostępnych zasobów. Nawet, gdy platforma wirtualizacyjna wykazuje maksymalne wykorzystanie zasobów, PlateSpin Recon wykrywa mało wykorzystane zasoby, które można odzyskać.”

PlateSpin Recon, wraz z innymi rozwiązaniami z rodziny PlateSpin do zarządzania obciążeniami – PlateSpin Migrate (www.novell.com/products/migrate), PlateSpin Orchestrate (www.novell.com/products/orchestrate), PlateSpin Protect (www.novell.com/products/protect) oraz PlateSpin Forge (www.platespin.com/products/forge) – umożliwia profilowanie, migrację, ochronę i zarządzanie obciążeniami w fizycznych i wirtualnych infrastrukturach heterogenicznych środowisk informatycznych. PlateSpin Workload Management firmy Novell jest obecnie jedynym na rynku rozwiązaniem zgodnym z 32- i 64-bitowymi serwerami Windows i Linux, a także wiodącymi hipernadzorcami takimi jak VMware ESX i ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Virtual Iron oraz zawarty w systemie SUSE Linux Enterprise Server Xen.

Dostępność

Rozwiązanie PlateSpin Recon 3.6 jest już dostępne. Więcej informacji na ten termat można znaleźć pod adresem www.platespin.com/products/recon .

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu