magnifiCo dla Politechniki Warszawskiej

Z początkiem maja agencja magnifiCo rozpoczęła współpracę z Politechniką Warszawską. Zadaniem agencji będzie koordynacja działań związanych z organizacją międzynarodowej konferencji naukowej MULTIBODY DYNAMICS 2009, zaplanowanej na 29.06 – 02.07.2009r. Ponadto agencja będzie promowała Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa warszawskiej uczelni.

W zakres działań dotyczących organizacji konferencji MULTIBODY DYNAMICS 2009 wchodzić będzie pozyskanie patronów medialnych i sponsorów konferencji oraz działania Media Relations.

Konferencja ta ma za zadanie skupić w Warszawie najlepszych naukowców szeroko pojętej techniki, z czołowych światowych ośrodków naukowo – badawczych oraz zachęcić ich do dyskusji nad takimi zagadnieniami jak automatyka i robotyka, symulacje komputerowe pojazdów i układów mechatronicznych, biomechanika, optymalizacja, matematyka stosowana czy techniki wirtualnej rzeczywistości. Więcej na temat konferencji na www.multibody2009.org

MagnifiCo będzie również promować jedną z najstarszych i największych instytucji edukacyjnych w Polsce, oferującą wyższe wykształcenie między innymi z zakresu automatyki i robotyki, lotnictwa, mechaniki i energetyki – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEiL). Jego początki sięgają roku 1926, kiedy to powstał Instytut Aerodynamiczny tworzący doświadczalne i teoretyczne podstawy dla późniejszych osiągnięć polskiego przemysłu lotniczego. Jesienią 1960 roku z połączenia Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego i Wydziału Lotniczego utworzono wydział MEiL. Celem tej fuzji było stworzenie jednostki oferującej pełne wykształcenie na potrzeby wielu kluczowych gałęzi przemysłu.

Za obsługę Klienta z ramienia agencji odpowiedzialny będzie Michał Brzeczkowski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu