Konferencja „Public relations” we Wrocławiu

We Wrocławiu odbędzie się konferencja pt. Public relations w administracji publicznej. Konferencja służyć ma wymianie wiedzy i doświadczeń związanych z tworzeniem wizerunku administracji publicznej w Polsce. Spotkanie umożliwi dialog między przedstawicielami różnych stron: urzędnikami, agencjami PR oraz odbiorcami kampanii wizerunkowych.

Zaproszeni eksperci wprowadzą uczestników w tematykę budowania i zarządzania wizerunkiem jednostki samorządu terytorialnego oraz przeprowadzania badań skuteczności kampanii promocyjnej. Podczas konferencji uczestnicy poruszą także tematy dotyczące analizy stosowania technik PR w jednostkach samorządu terytorialnego, jakości relacji między urzędnikiem a interesantem oraz budowy strategii wizerunkowej w jednostkach samorządu terytorialnego.

W programie przewidziano m.in. wykład wprowadzający do panelu dyskusyjnego prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, panel dyskusyjny dotyczący zagadnień z zakresu funkcji, formy oraz treści jaką przyjmuje PR w administracji publicznej, a także panel dyskusyjny z udziałem rzeczników prasowych poruszający zagadnienia z zakresu stosowania technik PR oraz wymiany doświadczeń, prezentację strategii wizerunkowej wybranej jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto na zakończenie dnia dla wszystkich zainteresowanych odbędzie sięa wieczorne posiedzenie w klubie ilGusto.

Konferencja skierowana jest do pracowników administracji publicznej różnego stopnia oraz do agencji PR. Udział w niej zainteresuje również osoby zajmujące się tworzeniem wizerunku urzędów, liderów biznesu, osoby zainteresowane tematyką komunikacji, PR oraz zagadnieniami związanymi z administracją publiczną w Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i warunków uczestnictwa znajdują się na stronie www.projekt-administracja.pl

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Ius Administratium Novum oraz Towarzystwo im. Edyty Stein. Partnerem wspierającym jest Biznes 2.0.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu