GENERALI EVENTO – nowy Program NNW w Generali

Z początkiem maja br. Generali Życie T.U. S.A. wprowadza do oferty kompleksowy program wypadkowy – Generali EVENTO. Ten nowy pakiet ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) można wykupić zarówno w wersji podstawowej, jak i rozszerzonej o kolejne ryzyka, dostępne w ramach 6 umów dodatkowych.

Konstrukcja produktu daje klientom możliwość indywidualnego tworzenia zakresu ochrony, w tym wyboru 3 wariantów różniących się wysokością sum ubezpieczenia oraz zakresem ochrony – indywidualnym i rodzinnym. Ubezpieczony indywidualnie decyduje o częstotliwości opłacania składek wybierając jedną z dostępnych opcji – miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną. Wykupienie pełnego zakresu ubezpieczenia jest przez Towarzystwo premiowane specjalnymi zniżkami.

GENERALI EVENTO – kompleksowy program wypadkowy

GENERALI EVENTO zapewnia ochronę  od następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z przypadkowym, nagłym i gwałtownym zdarzeniem. W przypadku klientów do 45. roku życia ubezpieczyciel jako nieszczęśliwy wypadek traktuje również poważne zachorowania, jak np. wystąpienie nowotworu złośliwego, stwardnienia rozsianego, śpiączki, udaru mózgu, zawału serca, itd.

Pakiet Podstawowy obejmuje ochronę na wypadek śmierci Ubezpieczonego, trwałego całkowitego inwalidztwa, trwałego częściowego inwalidztwa, a także pourazowych uszkodzeń układu nerwowego i oparzeń. Pakiet ten jest dostępny w trzech wariantach różniących się sumami ubezpieczenia (w zależności od zakresu ryzyk, sumy ubezpieczenia mogą osiągnąć poziom 300.000 zł) i dwóch wersjach – indywidualnej i rodzinnej. Należy podkreślić, że wersja rodzinna gwarantuje ubezpieczonym członkom rodziny identyczny zakres ochrony jak w przypadku wersji indywidualnej.

Atutem nowego ubezpieczenia jest fakt, że nie zapewnia ono jedynie wypłaty świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, ale daje również możliwość skorzystania z kompleksowej opieki w momencie zajścia przykrego zdarzenia, w postaci usług assistance.

Klientom w wieku 15-65 lat Generali umożliwia zawarcie umów dodatkowych, rozszerzających zakres ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka, jak np. rehabilitacja, operacje chirurgiczne, urazy kończyn czy złamania w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Składka z tytułu umów dodatkowych jest doliczana do składki z Umowy podstawowej i płatna jest z tą samą częstotliwością oraz w tych samych terminach.

Elastyczne rozwiązania

Program wypadkowy GENERALI EVENTO charakteryzuje się bardzo prostą konstrukcją. Wprowadzając nowy produkt do oferty Generali uprościło jednocześnie formę zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Po opłaceniu składki, wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia staje się automatycznie polisą. Wykupując polisę klient jest zwolniony z obowiązku przedstawienia wyników badań lekarskich.

Wypłata odszkodowania w ramach programu wypadkowego GENERALI EVENTO następuje na podstawie dostarczonej przez Ubezpieczonego dokumentacji medycznej, potwierdzającej uszczerbek na zdrowiu, nie zaś w oparciu o orzeczenie komisji lekarskiej. Wysokość świadczenia jest ściśle określona w tabelach zdarzeń ubezpieczeniowych, zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dla tych klientów, którzy wykupią pełny pakiet ubezpieczeniowy Generali udziela 10 proc. zniżki na wszystkie umowy dodatkowe. Ubezpieczyciel promuje również tych klientów, w przypadku których przez 5 kolejnych lat nie wystąpiła szkoda na polisie. W takiej sytuacji Generali podnosi sumy ubezpieczenia dla Pakietu Podstawowego o 20%, przy zachowaniu dotychczasowego poziomu składek.

– Cieszymy się, że naszą ofertę udało się poszerzyć o nowy program wypadkowy, charakteryzujący się szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej i elastycznymi rozwiązaniami. W wypadkach drogowych w Polsce uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie, z czego kilka tysięcy to ofiary śmiertelne. Wskaźnik ten należy do jednego z najwyższych w Europie. Nie zapominajmy o polisie ubezpieczeniowej, która zapewnia wypłatę świadczenia nie tylko w przypadku śmierci, ale również konieczności poddania się operacji chirurgicznej lub rehabilitacji w kraju i za granicą. Nawet najlepsze ubezpieczenie nie zrekompensuje utraty zdrowia czy życia, ale z pewnością pozwoli złagodzić skutki tego przykrego zdarzenia, w szczególności w sytuacji silnego obciążenia budżetu domowego. – mówi Mariusz Zagajewski, Dyrektor Departamentu Indywidualnych Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych w Generali Życie T.U. S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu