Sukces katalogu projektów domów z dopłatą do kredytu

Jak świeże bułeczki rozchodzi się nakład katalogu „Dom na miarę”, który w sprzedaży jest już od 9 marca. To wyjątkowe wydanie przeznaczone jest dla inwestorów pragnących zrealizować budowę domu w oparciu o kredyt z dopłatą.

Do tak dużej popularyzacji katalogu „Dom na miarę” przyczyniła się nowelizacja ustawy o finansowym wspieraniu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania z 2 stycznia br., a dokładniej dwie zasadnicze zmiany, które zostały wprowadzone. Pierwsza zmiana to szansa przystąpienia osób spokrewnionych lub spowinowaconych z kredytobiorcą do umowy kredytu preferencyjnego, druga to wzrost mnożnika z 1,3 do 1,4, stosowanego do ustalenia limitu ceny lub kosztu 1 mkw. powierzchni użytkowej nieruchomości. Dodatkowo od 1 kwietnia obowiązują nowe wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni budynku. Oznacza to, że koszt budowy 1mkw. nie może przewyższyć kwoty wskaźnikowej określonej osobno dla każdego województwa. Ponadto wciąż tanieją materiały budowlane, no i wg prognoz nadal będą tanieć. Tanieje również robocizna.

– Katalog „Dom na miarę” okazuje się najlepszą pomocą przy wyborze projektu domu. Klient nie musi już kartkować wielu katalogów w poszukiwaniu projektu, który spełnia kryteria kredytu z dopłatą – mówi Anna Macina, specjalista ds. marketingu firmy ARCHETON Sp. o.o. – Katalog „Dom na miarę” jest dostępny zarówno w sprzedaży detalicznej, jak i na stronie http://www.archeton.pl/info/art-1020.

Wciąż bardziej opłacalne jest wybudowanie domu niż kupienie mieszkania nawet po bardzo obniżonych cenach od dewelopera.

Początkowo obawiano się, że w związku z wysokim zainteresowaniem kredytem zabraknie środków na dopłaty dla wszystkich zainteresowanych. Jednak Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia, że te środki będą i przewiduje przeznaczyć na ten cel 80 mln zł. Szacuje się również, że dopłatami zostanie objętych blisko 18 tys. kredytów. Nie tylko lista zainteresowanych uzyskaniem takiego kredytu się wydłużyła, ale również lista banków, które podpisały umowy z BGK na udzielanie kredytów preferencyjnych.

www.archeton.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu