Polskie oprogramowanie będzie wykorzystane w budowie społeczeństwa informacyjnego Mołdawii

Unizeto Technologies SA dostarczy specjalistyczne oprogramowanie dla Centrul de Telecomunicatii Speciale (CTS) z Mołdawii. ProCertum PKI Server to opracowane przez Unizeto Technologies oprogramowanie, które udostępnia funkcje podpisywania, szyfrowania i deszyfrowania danych oraz weryfikację danych zapisanych w różnych formatach innym aplikacjom korzystającym z infrastruktury klucza publicznego (PKI) za pośrednictwem usług sieciowych – internet, sieci prywatne. Szczegóły techniczne na www.unizeto.pl.

Zawarta umowa z dnia 30 kwietnia 2009 r., jest konsekwencją podpisanego przez obie strony 15 października 2007 r. porozumienia o współpracy w zakresie technologii informacyjnych, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz infrastruktury klucza publicznego. Zawierając Umowę strony rozszerzyły pakiet dostarczanych do Mołdawii polskich rozwiązań oraz usług związanych podpisem elektronicznym i PKI.

W roku 2008 Unizeto Technologies zrealizowała dla CTS dostawę kart kryptograficznych i zarządzającego nimi oprogramowania, a następnie oprogramowania do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w wersji dedykowanej dla Mołdawii, narzędzi do składania podpisu elektronicznego za pośrednictwem stron WWW i portali internetowych oraz rozpoczęła świadczenie usług wsparcia technicznego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu