Open Text Content Day także w Polsce!

Największy cykl spotkań poświęcony rynkowi ECM (Enterprise Content  Management) w tym roku dotrze także do Polski. 3 czerwca 2009 roku w Warszawie, firma Open Text Corporation – światowy lider w dziedzinie rozwiązań klasy ECM – zaprezentuje Polakom swoje rozwiązania w zakresie zarządzania informacją elektroniczną w firmie. Będzie to pierwsza edycja Open Text Content Day w Polsce!

Enterprise Content Management, to szeroki wachlarz rozwiązań wspomagających zarządzanie wszelkimi informacjami elektronicznymi przechowywanymi w bazach danych firmy, począwszy od wprowadzania treści do systemu, poprzez ich organizowanie, klasyfikację i ocenę, aż do prezentacji. Jako główne korzyści, wynikające ze stosowania rozwiązań ECM, wymienia się: usprawnienie obiegu dokumentów, skrócenie czasu potrzebnego na wyszukanie i dostęp do pożądanych informacji, umożliwienie pracy grupowej nad dokumentami, zwiększenie bezpieczeństwa oraz zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi dot. przechowywania informacji, a także gromadzenie i organizowanie wiedzy.

Podczas prezentacji i spotkań odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi produktami Open Text oraz konkretnymi przykładami wdrożeń w takich dziedzinach jak np. usprawnienie procesów biznesowych (np. obsługi klienta, finansów czy HR) poprzez zastąpienie papierowego obiegu dokumentów obiegiem elektronicznym, bezpieczna archiwizacja danych i dokumentów w centralnym repozytorium firmy, praca grupowa i wersjonowanie dokumentów, zarządzanie zawartością strony Web, oraz wiele innych. Oprócz prezentacji, goście będą mieli możliwość prowadzenia indywidualnych rozmów z Partnerami Open Text, a także ekspertami Open Text z grupy Support oraz Product Management.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu