Firma EMC ogłosiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2009 r.

Łączny przychód w I kwartale wyniósł 3,15 miliardów USD, co oznacza spadek o 9,2% w porównaniu z I kwartałem 2008 roku, a po uwzględnieniu zmian kursów walut – spadek o 5,7%. Zysk netto firmy EMC w I kwartale liczony wg zasad GAAP wyniósł 194,1 mln USD, czyli 0,10 USD na akcję. W pierwszym kwartale 2008 r. wartości te wyniosły odpowiednio 251,6 mln USD i 0,12 USD na akcję. Zysk netto firmy EMC w I kwartale liczony bez zastosowania metodyki GAAP 1 wyniósł 323,7 mln USD, co daje 0,16 USD na akcję – w porównaniu do 450,1 mln USD i 0,22 USD na akcję w pierwszym kwartale 2008. Pełna treść informacji prasowej wraz z bilansami jest dostępna w Internecie, pod adresem: http://www.emc.com/about/news/press/2009/20090423-earnings.htm.

Komentując wyniki, Joe Tucci, przewodniczący rady nadzorczej, prezes zarządu i dyrektor generalny EMC, powiedział: „W niezwykle trudnym okresie ekonomicznym EMC doskonale wywiązało się ze swoich zadań w pierwszym kwartale, w pełni wykorzystując unikatowe możliwości naszych wzajemnie się uzupełniających rozwiązań infrastruktury informatycznej oraz strategii wirtualizacji rozwiązań IT. Analizując światowe wydatki na IT w 2009, spodziewamy się, że osiągnęły już one najniższy poziom – lub są go bardzo blisko. W drugiej połowie roku spodziewamy się wzrostu budżetów IT, gdy nasi klienci będą mieli jaśniejszy obraz sytuacji finansowej, będą w trakcie realizacji programów naprawczych  oraz pojawi się większe wsparcie ze strony rządów”.

„Patrząc w przyszłość, EMC będzie umacniać swoją pozycję jako jeden z najbardziej strategicznych dostawców rozwiązań IT w miarę, jak klienci będą wdrażać rozwiązania kreujące przyszłość branży IT, takich jak virtual data center czy cloud computing. Jako firma technologiczna będziemy nadal wykorzystywać nasz potencjał finansowy do dalszego intensywnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, umacniania się na pozycji lidera technologicznego, budowania ściślejszych i głębszych partnerstw strategicznych oraz dostarczać klientom jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania i usługi do ich kluczowych inicjatyw technologicznych” – dodał Joe Tucci.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu