Wyniki 3S na koniec 2008

Spółka 3S Śląskie Sieci Światłowodowe  S.A. ogłosiła wyniki finansowe za rok 2008. Operator zakończył rok z 26% wzrostem zysku w odniesieniu do roku poprzedniego. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 37,9 %. Jednocześnie na inwestycje przeznaczono w roku ubiegłym ok. 6 mln zł.

– Na nasz wynik złożyło się wiele czynników, choć niewątpliwie najistotniejszym z nich jest wysoki poziom zaangażowania naszych pracowników –  mówi Zbigniew Szkaradnik, prezes 3S – Planujemy nowe przedsięwzięcia, zatrudniamy specjalistów, mam nadzieję, że na efekty nie będziemy długo czekać – dodaje Z. Szkaradnik.

Spółka 3S osiągnęła w tym roku przychody netto  ze sprzedaży na poziomie 14,5 mln zł, co oznacza 37,9% wzrost w stosunku do roku 2007. Firma zwiększyła również zysk netto z 3,3 mln do 4,2 mln zł.

3S buduje i udostępnia infrastrukturę światłowodową operatorom telekomunikacyjnym, dużym przedsiębiorstwom oraz instytucjom. W 2008 roku do grona klientów 3S dołączyły m.in. takie podmioty jak Euro-Centrum Katowice, NFZ, CTL Maczki Bór oraz Urząd Miasta Bytom. W 2008 roku spółka uruchomiła także nową usługę – monitoring oparty na światłowodach.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu