TREFLEM w grze właściciela

EDF w Polsce chce zlikwidować kolejne prawie 1400  miejsc pracy w spółkach energetycznych. Francuski koncern EDF jest właścicielem 7 spółek energetycznych w Polsce.

Od momentu prywatyzacji w poszczególnych spółkach zredukowano już około 2000 stanowisk pracy 23 związki zawodowe w imieniu  załóg spółek EDF nie zgadzają się na restrukturyzację o nazwie Trefl, która w czasie kryzysu ekonomicznego prowadzi do likwidacji miejsc pracy i związanych z tym konsekwencji społecznych. EDF to na świecie spółka etyczna i odpowiedzialna społecznie, a mimo to w Polsce likwiduje miejsca pracy. Proponuje pracownikom w Polsce nierealny program mobilności i budowania zewnętrznych platform dla scentralizowania istotnych  dla spółek lokalnych usług. Przede wszystkim EDF projekt Trefl prowadzi z naruszeniem zasad dialogu społecznego, społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju – swoich sztandarowych idei głoszonych na całym świecie.

Zapraszamy na konferencję prasową 29 kwietnia 2009 roku (środa) o godzinie 11: 00 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie. Konferencja prasowa  odbędzie się w sali B.

Na konferencji prasowej obecni będą przedstawiciele 23 Związków Zawodowych pracowników spółek należących do EDF w Polsce.

Związki zawodowe pracowników EDF w Polsce reprezentujące interesy pracowników wszystkich spółek domagają się odstąpienia od projektu Trefl przez EDF lub przeprowadzenia tego projektu z uwzględnieniem polskiej specyfiki, uwarunkowań lokalnych i kryzysu na rynku pracy. Domagają się poszanowania dokumentów odpowiedzialności społecznej obowiązujących EDF w każdej ze spółek. Poparcie dla protestu polskich pracowników wyraziła także Europejska Rada Zakładowa EDF z siedzibą we Francji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu