Oprogramowanie Quest Software w Polskim Radiu

Polskie Radio SA i firma Quest Dystrybucja Sp. z o.o., wyłączny przedstawiciel Quest Software  w Polsce, zawarły umowę na zakup i wdrożenie oprogramowania usprawniającego zarządzanie środowiskiem Active Directory: Recovery Manager for Active Directory.

Rozwiązanie zakupione do obsługi 2 500 kont użytkowników pozwoli zautomatyzować i usprawnić czynności związane z szybkim odzyskiwaniem utraconych danych środowiska Active Directory oraz umożliwi przeprowadzanie szczegółowego raportowania.

Quest Recovery Manager for Active Directory (AD) umożliwia odzyskiwanie utraconych danych środowiska AD w trybie online i bez powodowania przestojów w pracy użytkowników. Pozwala także na przyspieszenie i usprawnienie przeprowadzania backup’u środowiska AD, zapewniając przy tym ciągłą dostępność bieżących danych oraz oferując możliwość współpracy z infrastrukturą tworzącą kopie bezpieczeństwa. Recovery Manager for AD jest obecnie jedynym na rynku narzędziem, które oferuje kompleksowe zarządzanie odzyskiwaniem danych w środowisku Active Directory: odtwarzanie utraconych obiektów i atrybutów w trybie online, archiwizację, raportowanie, a także przeprowadzanie pełnego backup’u. Recovery Manager for Active Directory to kolejne narzędzie firmy Quest Software zakupione przez Polskie Radio. Spółka korzysta już z rozwiązania Spotlight on Active Directory: oprogramowania do szczegółowej diagnostyki i szybkiego rozwiązywania problemów wydajnościowych w środowisku AD.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu