Mo-BRUK ostrzega przed inwestowaniem w Zabrzu

przez | 29/04/2009

Firma Mo-BRUK działająca w branży „czystych technologii” ostrzega przed inwestowaniem w Zabrzu. Mo-BRUK planował zrealizować w tym mieście projekt dotyczący zapobiegania powstawaniu szkód górniczych, na który otrzymał dofinansowanie z UE w wysokości 6,4 mln zł. Niestety miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia realizację tej inwestycji. Plan został przyjęty w ostatniej chwili przez Radę Miejską w Zabrzu na wniosek Prezydent Miasta – Małgorzaty Mańki-Szulik.

Józef Mokrzycki – Prezes Mo-BRUK uważa, że władze Zabrza nie traktują inwestorów poważnie. Od kilkunastu miesięcy prowadził z Panią Prezydent i jej zastępcami intensywne rozmowy, podczas których był zapewniany o poparciu dla jego planów inwestycyjnych. Tymczasem przyjęty w dniu 20 kwietnia 2009 r. przez Radę Miejską w Zabrzu „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze” uniemożliwia Spółce Mo-BRUK kontynuację procesu inwestycyjnego na terenie dzielnicy Biskupice. Radni w uchwale nie uwzględnili jednej z sekcji PKD, która zawiera punkt o przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów, co było warunkiem niezbędnym dla realizacji inwestycji.

Obecny na sesji Rady Miejskiej w Zabrzu Józef Mokrzycki – Prezes Mo-BRUK przypomniał, że w sprawie planowanej inwestycji wielokrotnie spotykał się z władzami miasta. Wszystkim zapewnił wgląd do dokumentacji, udzielił pełnej informacji o prognozowanym wolumenie przetwarzanych odpadów na terenie Zabrza, planach zatrudnienia pracowników oraz o wszystkich innych aspektach inwestycji. Podkreślił, że projekt został dofinansowany przez Unię Europejską i spełnia rygorystyczne wymogi prawa ochrony środowiska.

Podjęta przez Radę Miejską w Zabrzu uchwała, która uniemożliwia mi utworzenie nowego oddziału firmy w dzielnicy Biskupice to zła wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców Zabrza – powiedział Józef Mokrzycki, Prezes Mo-BRUK – Moja firma planowała utworzyć na początku co najmniej kilkadziesiąt miejsc pracy. Bezrobocie w Zabrzu przekroczyło już 10% i wciąż rośnie, kilka firm już przeprowadziło zwolnienia grupowe. Tymczasem władze miasta zachowały się tak, jakby bezrobocie w Zabrzu nie istniało.

Józef Mokrzycki – Prezes Mo-BRUK ostrzega przedsiębiorców przed inwestowaniem w Zabrzu.

Józef Mokrzycki zaleca daleko idącą ostrożność w kwestii inwestowania w Zabrzu. Przedsiębiorcy, którzy planują tutaj swoje inwestycje powinni głęboko przeanalizować ryzyko jakie niesie ze sobą nieodpowiedzialna polityka gospodarcza władz Zabrza. Prezes Mo-BRUK podtrzymuje plany budowy zakładu produkcji podsadzki hydraulicznej, ale już w nowej lokalizacji.

Dzisiaj, po kilkunastu miesiącach rozmów z władzami Zabrza uważam, że inwestorzy w tym mieście  nie są traktowani poważnie. Chociaż poniosłem już wydatki na zakup gruntów, nie planuję dalszych inwestycji w Zabrzu – powiedział Józef Mokrzycki, Prezes   Mo-BRUK – Mam nadzieję, że inni przedsiębiorcy skorzystają z moich doświadczeń i uwzględnią w swoich kalkulacjach ryzyko wynikające z braku stabilnej i przewidywalnej polityki gospodarczej władz miasta.

Nie zamierzam zrezygnować z budowy nowego zakładu produkcji podsadzki hydraulicznej – dodał Józef Mokrzycki, Prezes Mo-BRUK – Już rozpocząłem rozmowy z kilkoma samorządami na Śląsku, które wyrażają zainteresowanie naszym projektem. Wierzę, że szybko uda się znaleźć nową lokalizację dla naszego zakładu.

O technologii produkcji podsadzki hydraulicznej

Projekt utworzenia nowego oddziału Spółki Mo-BRUK polega na uruchomieniu produkcji innowacyjnej podsadzki hydraulicznej z produktów będących rezultatem utylizacji odpadów wytwarzanych przez sektory motoryzacyjny, hutniczy, budowlany i energetyczny. Podsadzka hydrauliczna Firmy Mo-BRUK składa się wyłącznie z granulatu cementowego, którego technologia wytwarzania polega na unieszkodliwianiu nieorganicznych odpadów poprzemysłowych poprzez ich zestalanie w procesie cementacji. W procesie tym składniki wchodzą w reakcje z dodatkami wiążącymi, tworząc trwałe nierozpuszczalne związki chemiczne wiązane spoiwem hydraulicznym. Wytworzony w ten sposób granulat może być zastosowany do wypełniania wyrobisk kopalnianych, co pozwoli w przyszłości zapobiec powstawaniu szkód górniczych. Przydatność stosowania granulatu cementowego, do wypełniania wyrobisk potwierdza ekspertyza wykonana przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Ze względu na zastosowany materiał przy produkcji podsadzki hydraulicznej jak i samą technologię są to rozwiązania bardzo innowacyjne w skali światowej co potwierdza opinia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Więcej informacji o Firmie Mo-BRUK J. Mokrzycki Sp.k. znajduje się na społeczności firmowej w Biznes.net: http://mobruk.biznes.net