itelligence przedstawia wyniki finansowe za I kwartał 2009 roku

itelligence AG potwierdza bardzo dobry początek roku obrotowego 2009 prezentując swoje kwartalne wyniki finansowe. W pierwszych trzech miesiącach roku itelligence odnotowało wzrost przychodów o 12,7% do poziomu 54,0 mln EURO (kwartał roku ubiegłego: 47,9 mln EURO). Wzrósł także portfel zamówień – do poziomu 166,2 mln EURO z 149,4 mln EURO w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Tym samym, poziom zamówień prawie dorównał swojej wysokiej wartości odnotowanej na koniec roku 2008 (168,5 mln EURO).

– W świetle tegorocznej trudnej sytuacji rynkowej, jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych za pierwszy kwartał 2009. Z upływem roku planujemy wykorzystywać nadarzające się w środowisku IT okazje i nadal inwestować we wzmacnianie naszej pozycji rynkowej w sektorze małych i średnich firm. – mówi Herbert Vogel, dyrektor zarządzający itelligence AG.

W podziale na regiony, przychody za pierwszy kwartał w Niemczech/Austrii wyniosły w pierwszym kwartale 27,0 mln EURO, wzrastając o 12,1% z poziomu 24,1 mln EURO za ten sam okres zeszłego roku. Region USA odnotował pokaźny wzrost przychodów o 43,5% z 9,9 mln EURO za rok poprzedni do poziomu 14,3 mln EURO w roku 2009. Przychody w Europie Zachodniej spadły z 8,7 mln EURO za pierwszy kwartał roku 2008 do poziomu 7,8 mln EURO za ten sam kwartał roku 2009 (spadek o 10,0%). Podobna sytuacja miała miejsce w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie odnotowano spadek z 4,4 mln EURO na 4,2 mln EURO w porównywalnym kwartale 2009 (spadek o 4,9%, jednak uwzględniając różnice kursowe nastąpił wzrost o 6,6%).

Obszary konsultingu i outsourcingu zachowały stabilną pozycję pomimo trudnej sytuacji rynkowej. Konsulting odnotował wzrost przychodów o 18,4%, z 27,2 mln EURO do poziomu 32,3 mln EURO za pierwsze trzy miesiące roku, natomiast obszar outsourcingu wygenerował 28,9% wzrostu i osiągnął przychód 18,8 mln EURO (kwartał roku ubiegłego: 14,6 mln EURO). Globalna recesja ma niewątpliwy wypływ na główne rynki działania firmy, co znalazło odbicie w przychodach z licencji, które w porównaniu z rokiem ubiegłym (6,0 mln EURO), zmniejszyły się o połowę do 3,0 mln EURO.

Zysk operacyjny (EBIT) za pierwszy kwartał roku wyniósł 2,1 mln EURO, co przekłada się na 31,3% wzrostu w porównaniu z 1,6 mln EURO w roku ubiegłym. Zatem marża zysku operacyjnego podniosła się o 3,8% w pierwszych trzech miesiącach roku 2009 (rok poprzedni: +3,3%). Zyski za akcję zachowały zeszłoroczny poziom 0,05 EURO.

– Ze względu na bardzo niepewną perspektywę ekonomiczną i trudne do przewidzenia przyszłe działania klientów, wstrzymujemy się z ogłaszaniem prognoz na resztę roku. Pomimo tego wierzymy, że ze względu na swoją wszechstronną pozycję, itelligence utrzyma przez resztę roku dotychczasowy poziom wyników, a obszar outsourcingu w szczególności wykorzysta potencjał wzrostu w całym roku 2009. – powiedział Norbert Rotter, dyrektor finansowy itelligence AG.

Szczegółowy raport za pierwszy kwartał 2009 można znaleźć w Interim Report 1/2009.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu