Bank Zachodni WBK S.A. zawarł z Oracle Polska kontrakt typu ULA opiewający na nieograniczoną liczbę licencji oprogramowania

Najważniejsze fakty

  • Firma Oracle Polska informuje, że podpisała 3-letni kontrakt licencyjny klasy ULA (Unlimited License Agreement) z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Umowa dotyczy platformy integracyjnej Tuxedo, wchodzącej w skład pakietu oprogramowania warstwy pośredniej Oracle Fusion Middleware. Kontrakt Unlimited License Agreement będzie obowiązywał także dla Biura Maklerskiego CBM BZ WBK.
  • Monitor Transakcyjny Tuxedo, to produkt znany na rynku IT od wielu lat i od dawna jest z powodzeniem używany w instytucjach sektora finansowego na całym świecie. Wiele firm w Polsce uważa tę technologię na najbardziej stabilną w obszarze zarządzania transakcjami i komunikatami w rozproszonym środowisku Unix. Produkt Tuxedo został przyjęty jako główna platforma integracji wszystkich aplikacji w Banku Zachodnim WBK.
  • Umowa Unlimited License Agreement oferowana jest klientom Oracle posiadającym portfel wielu projektów zawierających dowolną liczbę linii produktowych Oracle. Zaletą tej formy umowy jest możliwość elastycznego pozyskiwania licencji, utrzymywanie kilku środowisk przy migracji ze starej do nowej platformy, przewidywalność opłat utrzymaniowych oraz łatwość zarządzania licencjami. Umowa ULA zawierana jest zwykle na okres 3 lat. Przez ten czas firma otrzymuje prawo do użytkowania nieograniczonej liczby licencji wybranych produktów Oracle, a wartość asysty technicznej jest stała przez cały czas obowiązywania umowy.

„Zawarta niedawno umowa ULA daje Bankowi Zachodniemu WBK możliwość nieskrępowanego rozwoju strategicznej warstwy transakcyjnej jaką jest tam od lat Tuxedo” – mówi Radosław Runc, dyrektor sprzedaży technologii do Sektora usług finansowych w Oracle Polska. „Dodatkowo szyna serwisowa SOA/ESB, która jest w tej instytucji rozwijana w technologii Oracle, stanowi świetne uzupełnienie technologii Tuxedo w sferze usług aplikacyjnych. Konsolidując grupę swoich projektów, firma może dzięki umowie ULA uzyskać znaczące obniżenie nakładów inwestycyjnych oraz utrzymaniowych dzięki efektowi skali. Oferta tego typu kierowana jest przede wszystkim do większych organizacji, które planują inwestycje w technologie IT w perspektywie średnio- i długoterminowej”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu