Badanie Motoroli: rosnące zainteresowanie technologiami mobilnymi w instytucjach opieki zdrowotnej.

Z badań Motoroli wynika, że 80 procent dyrektorów IT w placówkach medycznych zamierza w większym stopniu wykorzystywać mobilne rozwiązania IT.

Według badań zleconych przez firmę Motorola Inc. (NYSE: MOT), ponad 80 procent dyrektorów IT z branży opieki zdrowotnej twierdzi, że technologie mobilne są ważniejsze dla ich placówek teraz, niż w roku ubiegłym. Respondenci wskazują na takie korzyści, jak zwiększona dokładność realizacji zleceń, ograniczona liczba błędów oraz wyższa wydajność pracy wynikająca z zastosowania rozwiązań bezprzewodowych w różnych placówkach medycznych.

Badania zatytułowane „Motorola Enterprise Mobility Healthcare Barometer” pokazały, że w służbie zdrowia kluczowymi zadaniami inwestycyjnymi są: elektroniczna dokumentacja medyczna (EHR), skomputeryzowane wprowadzanie zleceń medycznych (CPOE) oraz podawanie leków. Co ciekawe, odnotowano również wzrost inwestycji w śledzenie aktywów oraz zarządzanie aktywami/magazynem, które odzwierciedlają nasilającą się presję finansową spowodowaną niekorzystną sytuacją gospodarczą.

Z badań „Motorola Enterprise Mobility Healthcare Barometer” wynika, że wykorzystanie kluczowych aplikacji mobilnych przełożyło się na 30-procentowe ograniczenie błędów popełnianych przez personel medyczny. Pomyłki przy podawaniu leków to najczęstsze błędy medyczne w Stanach Zjednoczonych, które szkodzą przynajmniej 1,5 mln pacjentom każdego roku. Ponadto, koszty leczenia skutków niewłaściwego podania leków w samych szpitalach wynoszą 3,5 mld dolarów rocznie. Inne często wymieniane zalety mobilności to większa produktywność personelu, większa zgodność z przepisami oraz większa dokładność realizacji zleceń.

„Lekarze, pielęgniarki i sanitariusze są pod dużą presją ze względu na rosnącą liczbę pacjentów oraz konieczność coraz wydajniejszej pracy przy zachowaniu wysokich standardów opieki. Dzięki szerokiej ofercie komputerów mobilnych, urządzeń do skanowania kodów kreskowych, technologii RFID oraz sieci bezprzewodowych Motorola zapewnia efektywniejsze leczenie pacjentów” — powiedziała Vivian Funkhouser, dyrektor ds. globalnych rozwiązań dla służby zdrowia w dziale Motorola Enterprise Mobility.

Ankietowani decydenci IT z branży opieki zdrowotnej wskazali, że zwrot z przedsięwzięcia (ROI) był najczęstszym uzasadnieniem inwestycji w technologię mobilną i bezprzewodową, a następnymi w kolejności były zgodność z przepisami oraz łączny koszt użytkowania (TCO). Badania pokazały, że pracownicy służby zdrowia korzystający z aplikacji mobilnych oszczędzali około 39 minut dziennie, co może przełożyć się na wyższą jakość opieki i (lub) mniejsze koszty pracy. Ponadto, respondenci kładli coraz większy nacisk na transmisję głosu w lokalnych sieciach bezprzewodowych (VoWLAN), konwergencję telefonii stacjonarnej i komórkowej (FMC) oraz rejestrowanie danych. Strategię mobilności przyjęło stosunkowo więcej decydentów z Ameryki (70 procent) niż z Europy (46 procent) oraz rejonu Azji i Pacyfiku (41 procent).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu