VIII Kongres PR w Rzeszowie

Zakończył się VIII Kongres Public Relations w Rzeszowie. Partnerem merytorycznym konferencji był PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sp. z o.o., który w ten sposób, wśród partnerów z branży, zainaugurował obchody czterdziestolecia swojej organizacji.

Kongres od ośmiu lat organizowany jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Informatyki. Z roku na rok do Rzeszowa coraz liczniej zjeżdżają przedstawiciele branży public relations i marketingu, praktycy i naukowcy, aby dyskutować o najważniejszych kwestiach dotyczących promocji firm, organizacji i samorządów. W tym roku stolica Podkarpacia gościła ponad 300 osób. Przybyłych powitali prof. dr hab. Jerzy Chłopecki, Prorektor WSIiZ w Rzeszowie oraz Sebastian Bykowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

Tegoroczne obrady zdominował temat kryzysu w różnych jego aspektach oraz prężnie rozwijający się PR regionów. Spotkanie zorganizowano wokół trzech bloków tematycznych: „Biznes, media i polityka”, „Ciężkie czasy. Witajcie ponownie!” oraz „Marketing i public relations miast i regionów”. Rozważano, jak globalny zastój gospodarczy wpływa na branżę i wyzwania, które w dobie zawirowań na światowych rynkach stają przed public relations. Poruszano takie kwestie jak custom publishing, możliwości zabezpieczenia oraz stan przygotowania branży PR do recesji czy w końcu kryzys polskiego PR.

Drugiego dnia Kongresu z prelekcją na temat kryzysu w mediach wystąpił Sebastian Bykowski, który mówił m.in. o złej sytuacji gospodarczej w mediach – czyli sposobie, w jaki media wypełniają swoją misję informacyjną w kryzysie. Poszukując odpowiedzi na pytanie, jak media komunikują o kryzysie, podkreślił, że środki masowego przekazu najwięcej uwagi poświęcają skutkom załamania gospodarki oraz możliwościom przetrwania tego okresu. Publikowane są różne, nierzadko skrajne wypowiedzi analityków, a i same media nie są zgodne w opiniach. Przykładem tego może być chociażby hipoteza na temat terminu zakończenia recesji, która dotyczy okresów sprzecznych i bardzo odległych w perspektywie czasowej. Dyrektor Generalny PRESS-SERVICE Monitoring Mediów podkreślał, że informacje o kryzysie „sprzedają” się dobrze, ponadto coraz większym zainteresowaniem cieszą się kanały telewizyjno- biznesowe. Jako przykład podał TVN CNBC Biznes, który z mało popularnej stacji stał się wiodącym kanałem o tematyce gospodarczej właśnie ze względu na dekoniunkturę, ponieważ w „ciężkich czasach” ludzie chcą wiedzieć więcej o otaczającej ich rzeczywistości, szukają informacji, a media na to natychmiastowo odpowiadają. Dlatego kryzys na rynku mediów staje się samonapędzającą się spiralą. Autor prezentacji przyglądał się również zjawisku tabloidyzacji mediów, które kreując rzeczywistość, nie są jedynie komentatorem, ale również bardzo aktywnym aktorem na tej scenie i głównym źródłem wiedzy dla społeczeństwa. Kryzys to produkt medialny, który w sposób niekontrolowany i nieprzewidywalny został rozprzestrzeniony na skalę masową. Obecna recesja to nie tylko złe notowania na giełdzie, to w dużej mierze medialna machina, która nabiera coraz szybszego tempa. Prelegent kontynuował wątek recesji gospodarczej, biorąc udział w panelu dyskusyjnym z udziałem publiczności, zatytułowanym „Dwa oblicza kryzysu”.

Oprócz problematyki kryzysu w programie Kongresu znalazły się również prezentacje dotyczące sytuacji piarowej w administracji publicznej, a także bardzo ciekawe debaty na temat różnych „twarzy” dekoniunktury.

VIII Kongres PR to jednak nie tylko prelekcje, panele i warsztaty. W przerwach między wystąpieniami oraz po obradach była okazja do rozmów w kuluarach. Pierwszy dzień Kongresu zakończyło spotkanie integracyjne, podczas którego m.in. rozegrano zawody w bowlingu o puchar PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Zwycięzcą został Michał Kreczmański z warszawskiej agencji Good One PR.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu