PCC INTERMODAL S.A. – publikacja prospektu emisyjnego

W dniu 27 kwietnia 2009 roku PCC INTERMODAL S.A., prywatny operator transportu intermodalnego w Polsce specjalizujący się w kompleksowej obsłudze przewozowej kontenerów w relacjach door to door, opublikował prospekt emisyjny.

Dokument dostępny jest w  formie elektronicznej na stronach internetowych spółki PCC Intermodal S.A. i Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. – odpowiednio www.pccintermodal.pl oraz www.penetrator.com.pl. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki w dniu 13 lutego 2009 r. Przeprowadzenie oferty sprzedaży akcji planowane jest na wrzesień 2009 r. Spółka zamierza pozyskać z rynku na rozwój ok. 27 mln zł oferując do objęcia 6.756.556 Akcji zwykłych na okaziciela serii C. Oferującym akcje PCC Intermodal S.A. jest Dom Maklerski PENETRATOR S.A.

Środki  ze sprzedaży akcji w ofercie publicznej spółka zamierza przeznaczyć na częściowe sfinansowanie budowy nowoczesnego terminala przeładunkowego w Kutnie. Do końca 2012 r. PCC Intermodal  S.A. planuje uruchomić co najmniej pięć terminali intermodalnych na terenie Polski. „PCC Intermodal S.A. będzie pierwszą spółką z grupy PCC, która pojawi się na giełdzie. Krok ten zapewni firmie dostęp do nowych możliwości finansowania oraz pozwoli zaprezentować markę  PCC jako prężnie i dynamicznie rozwijającą się Grupę” – tłumaczy prezes Stefański.

Oferta spółki PCC Intermodal SA obejmuje regularne przewozy kolejowe pomiędzy portami morskimi w Gdańsku, Gdyni, Hamburgu, Bremerhaven i Rotterdamie a terminalami lądowymi oraz skoordynowane z nimi przewozy samochodowe z lądowych terminali przeładunkowych w Sławkowie, Brzegu Dolnym, Krzewiu oraz Frankfurcie n/Odrą. Pociągi kursują regularnie w sieci połączeń krajowych i międzynarodowych.  W roku 2009 planowane jest uruchomienie kolejnego połączenie, łączącego polskie terminale z portami Adriatyku.

„Perspektywy rozwoju spółki są bardzo dobre”- dodaje prezes Stefański. Udział przewozów intermodalnych w przewozach kolejowych w Polsce kształtuje się na poziomie kilku procent, podczas gdy w niektórych krajach Europy Zachodniej przekracza 20%.

PCC Intermodal systematycznie zwiększa wolumen transportowanych kontenerów. W 2008 r. przewieziono 81,2 tys. TEU, o 262% więcej niż w roku 2007 (22,4 tys. TEU).

PCC Intermodal należy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC SE o obrotach osiągających prawie 1 mld euro rocznie. Obecnymi głównymi akcjonariuszami spółki są: PCC SE (78,94% akcji), oraz PCC Rail SA (17,78%). Pozostałe 3,28% należy do Zarządu oraz dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.

W styczniu bieżącego roku właściciel PCC SE – Waldemar Preussner poinformował o warunkowej transakcji sprzedaży holdingu PCC Rail SA grupie Deutsche Bahn, tym samym, po sfinalizowaniu transakcji w akcjonariacie PCC Intermodal znajdzie się pośrednio nowy akcjonariusz posiadający 17,78%.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu