Outsourcing co-packingu receptą na trudne warunki rynkowe?

O tym, czy outsourcing co-packigu może być dobrym rozwiązaniem w czasach globalnego kryzysu, dyskutowali uczestnicy „Śniadania Logistycznego” FM Logistic, zorganizowanego w marcu br. „Śniadania Logistyczne”, to kontynuowany z powodzeniem od ponad trzech lat projekt FM Logistic, mający charakter spotkań skupiających przedstawicieli wybranego sektora rynku i opinii publicznej, żywo zainteresowanych dyskusją dotyczącą aktualnych i istotnych dla branży logistycznej zagadnień.

Świat ogarnął największy kryzys od 1930 r. Nowe warunki niepewnej rzeczywistości gospodarczej determinują powściągliwe zachowania firm, jako uczestników rynku, nie pozostają także bez wpływu na postawy konsumentów. Eksperci twierdzą, że czas prosperity nie służy innowacyjności i rozwojowi biznesu. Paradoksalnie, właśnie czas kryzysu jest z reguły okresem, w którym przedsiębiorcy poszukując nowych rozwiązań, optymalizują procesy, zwiększają efektywność działań i prowadzą najlepsze kampanie.

Czas kryzysu to największe żniwo dla innowacji. Czy w czasach globalnego kryzysu firmy będą potrafiły skorzystać z szansy jaka przed nimi staje? Czas pokaże, tym niemniej właśnie teraz to idealny moment by sprawdzić, czy rozwiązaniem nie mogłoby by być wdrożenie outsourcingu co-packingu – wysoko wyspecjalizowanej usługi oferowanej przez FM Logistic.

– FM Logistic, od blisko 15 lat z powodzeniem realizuje usługi co-packingowe. W tej chwili mamy do dyspozycji klientów 22 centra co-packingowe w całej Europie, w których zatrudnienie znalazło 1 500 pracowników. W sumie do obsługi naszych klientów mamy 200 linii pakowania, które są w stanie przygotować 2,5 mln opakowań/zestawów każdego dnia. W Polsce, na 9 lokalizacji, FM logistic posiada aż trzy platformy z pełną infrastrukturą copackingową – platforma w Mszczonowie, Chorzowie i najnowsza budowana w Olszowej – mówi Jacek Góraczyński, Dyrektor ds. Rozwoju CAF i CMF z  FM Logistic.

Usługi copackingu realizowane przez FM Logistic obejmują indywidualny serwis dla każdego klienta: od przyjęcia półproduktu (big-bag) do spakowania produktu gotowego. Bywają w ramach tej usługi wykonywane zarówno pierwotne procesy napełniania opakowań wg określonych przez klienta gramatur (Ingredient to Food), procedury liczenia i ważenia (Food to packaging), jak i przepakowywanie gotowych jednostek konsumenckich i ich łączenie w zestawy promocyjne (Packaging to packaging).

FM Logistic dzięki wieloletniemu know-how i doświadczeniu jest w stanie prowadzić działania co-packingowe dla bardzo rozmaitych produktów (np.: cukierki, gumy, czekolada) umieszczanych w bardzo różnych opakowaniach (np.: pudełka zetklik, buteleczki plastikowe, torebki, flowpaki, pudełka metalowe, czy pudełka „mieszane”).

FM Logistic podobnie jak inne działania, także i procesy co-packingowe realizuje na najwyższym światowym poziomie. Firma jest współzałożycielem i jednym z partnerów działających w ramach SCE (Sweet Co-packing Europe).

Rozważając wdrożenie outsourcingu co-packingu firmy mogą wziąć pod uwagę kilka korzyści. Po pierwsze, większą elastyczność jaką daje co – packing. Adaptacja produktów staje się możliwa na takim poziomie by zaspokajać wymagania konsumentów w każdym interesującym przedsiębiorstwo segmencie rynku. Wdrożenia nowych produktów, przy korzystaniu z usługi outsourcingu co-packingu mogą odbywać się częściej i wiążą się z mniejszym ryzykiem. FM Logistic w ramach współpracy prowadzi testy takich wdrożeń. Po drugie, producent może dzięki proponowanej usłudze organizować częstsze cykle promocji. To skraca czas dotarcia do odbiorcy, a co za tym idzie firma ma szanse być szybsza od konkurencji przez to, że może bardziej elastycznie reagować na zmiany. Jeśli dodać do tego rosnącą satysfakcję dostawców i w miarę rozsądne koszty takich usług, outsourcing co-packingu jawi się jako narzędzie idealne podczas kryzysu, które odpowiednio wykorzystane na pewno pozwoli wielu firmom uzyskać przewagę konkurencyjną.

– Współpraca z klientami w ramach outsourcingu co-packingu może mieć różny stopień zaawansowania w zależności od potrzeb danej organizacji. Począwszy od pakowania produktów w zestawach, a skończywszy na budowie dedykowanej platformy i przygotowaniu całego łańcucha dostaw. FM Logistic w budowaniu swojej strategii rynkowej kładzie ogromny nacisk na tworzenie wartości dodanej do podstawowych usług, tak by nasi klienci byli możliwie najbardziej odciążeni i mogli zajmować się swoim core businessem – dodaje. Najlepszym dowodem na to, że ten sposób realizacji biznesu jest w czasach kryzysu odpowiedzią na potrzeby klientów, może być nasz ostatni projekt budowy platformy w Olszowej na potrzeby realizacji co-packingu i co-manufacturingu naszego klienta firmy CADBURY WEDEL – dodaje na koniec Jacek Góraczyński z FM Logistic.

Kolejne spotkanie z serii „Śniadania Logistyczne” zaplanowane jest na 28 maja br.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu