PZU wybiera EM Lab

Notowana na rynku New Connect spółka EM Lab, świadcząca usługi w obszarze marketingu doświadczeń, poinformowała o otrzymaniu informacji od PZU S.A. i PZU Życie S.A. że spółka została wskazana do zawarcia umowy ramowej na organizację i obsługę wydarzeń specjalnych dla Grupy PZU.

Grupa PZU, w skład której wchodzą Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Życie SA, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA to kolejny, znaczący klient w gronie podmiotów obsługiwanych przez spółkę.

– Jest to kolejny dowód uznania dla jakości usług realizowanych przez EM Lab. Grupa PZU to wymagający partner, który docenia przede wszystkim nowatorskie pomysły, kompetencje i nasze dotychczasowe sukcesy. Firmy ubezpieczeniowe, tak jak większość firm usługowych, coraz częściej wykorzystują marketing doświadczeń w swojej działalności – powiedział Julian Kozankiewicz, Prezes EM Lab S.A.

Dla spółki EM Lab ten rok zapowiada się obiecująco, niezależnie od prognoz rynku, przewidujących spadek obrotów w branży marketingowej – zawarte w pierwszym kwartale umowy, zakładające współpracę strategiczną i sprzedaż know-how EM Labu przełożą się na blisko 7 mln zł przychodów, czyli blisko 40 proc. obrotów z 2008 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu