Grupa FAMUR – znacząca umowa z Kompanią Węglową

Grupa FAMUR – skupiająca kluczowych producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa – podpisała szereg umów jednostkowych z Kompanią Węglową. Kontrakty zawarte od 12 stycznia 2009 przekroczyły wartość 62,7 mln zł. Umowa ramowa o największej wartości, opiewająca maksymalnie na kwotę 12 mln zł – której przedmiotem jest świadczenie usług serwisowych kombajnów ścianowych – została zawarta w kwietniu 2009 między konsorcjum Famur SA i Famur Sp. z o.o. oraz KW.

„Zaawansowanie technologiczne naszych produktów oraz serwis na wysokim poziomie zachęcają polskie firmy do rozwijania współpracy z Grupą FAMUR. Jestem przekonany, że w tym roku odczujemy dalsze pozytywne efekty planów inwestycyjnych w krajowej branży górniczej, czego efektem będzie wzrost współpracy z krajowymi odbiorcami. Planujemy zwiększyć krajową sprzedaż w porównaniu z 2008 rokiem”– mówi Tomasz Jakubowski, prezes zarządu FAMUR SA.

Współpraca Grupy FAMUR z krajowymi partnerami od wielu lat układa się bardzo dobrze. Spółki zależne uczestniczą z sukcesem w wielu przetargach, w wyniku których realizowane są dostawy na rzecz głównych polskich koncernów węglowych, takich jak: Katowicki Holding Węglowy SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA czy Kompania Węglowa SA.

W kwietniu 2009 Grupa FAMUR znalazła się w gronie instytucji nagrodzonych w trzeciej edycji konkursu Forum Jakości Quality Interantional 2009. Organizator rankingu – Forum Biznesu – wyróżnił w kategorii „QI Produkt Najwyższej Jakości” system LS FAMAC VIBRO. Patronat nad konkursem Forum Jakości Quality Interantional objęli: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nagrodę w kategorii „IQ Produkt Najwyższej Jakości” otrzymał zgłoszony przez Grupę FAMUR LS FAMAC VIBRO – element nowatorskiego systemu informatycznego o nazwie e-kopalnia®, który umożliwia monitorowanie i wizualizację stanu technicznego maszyn pracujących w kopalni. Rozwiązanie łączące pracę maszyn górniczych z zaawansowanymi technologiami informatycznymi zostało stworzone przez inżynierów Polskiego Centrum Techniki Górniczej (PCTG), spółkę z Grupy FAMUR.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu