Zarząd wybrał dyrektora szpitala im. Babińskiego

Zarząd Województwa Łódzkiego pozytywnie zaopiniował wniosek komisji konkursowej i powołał 22 kwietnia Macieja Chylińskiego na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

W skład komisji konkursowej wchodzili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Szpitala im. Kopernika oraz Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi. W ostatnim okresie, po rezygnacji poprzedniego szefa placówki Zbigniewa Łuckiego, Maciej Chyliński był p.o. dyrektora tego ośrodka.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu