SAP certyfikuje system Sentinel firmy Novell w celu monitorowania bezpieczeństwa

Novell poinformował, że rozwiązanie Sentinel 6.1 (zobacz: www.novell.com/sentinel) do zarządzania zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem (SIEM – Security Information Event Management) uzyskało od firmy SAP certyfikat zgodności z platformą SAP NetWeaver. Certyfikat ten gwarantuje klientom możliwość bezproblemowej integracji, zapewniającej znaczne zmniejszenie ryzyka oraz obniżenie kosztów zarządzania bezpieczeństwem dzięki szybkiemu reagowaniu na pojawiające się zagrożenia i incydenty.

Sally Hudson, analityk IDC ds. zgodności z wymogami przepisów, mówi: „Według IDC efektem kryzysu finansowego oraz postulatów nowych regulacji będzie intensyfikacja nadzoru wymaganego przepisami. W związku z tym w dającym się przewidzieć okresie wzrośnie znaczenie systemów zapewniających bezpieczeństwo danych, zapobieganie ich wyciekom, zarządzania tożsamością, dostępem oraz zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem.”

Sentinel 6.1 analizuje na bieżąco dane o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem, umożliwiając wykrywanie zagrożeń, tworzenie raportów oraz rejestrowanie danych na potrzeby monitorowania zgodności z wymogami przepisów. Sentinel upraszcza monitorowanie bezpieczeństwa, pozwalając administratorom zarządzać informacją i alarmami w powiązaniu z tożsamością użytkownika, który spowodował zdarzenie.

Oprogramowanie Sentinel wchodzi w skład rodziny rozwiązań Novella do zarządzania zgodnością z wymogami przepisów. Oferuje skalowalne i skuteczne mechanizmy analizy zdarzeń w czasie rzeczywistym. Sentinel jest jedynym w branży rozwiązaniem, które wykorzystując skorelowane informacje o tożsamości, systemach i danych pozwala za pomocą zautomatyzowanych procesów zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa. Certyfikat zgodności dotyczy wersji Novell Sentinel 6.1 z zewnętrznym interfejsem zarządzania alarmami SAP BC-XAL 6.10.

Więcej informacji:

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu