Polycom ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2009 roku

Przychody ze sprzedaży rozwiązań telepresence wzrosły o 45%, a systemów sieciowych o 10% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Firma Polycom, Inc. (NASDAQ: PLCM), światowy lider w dziedzinie technologii telepresence, oraz komunikacji audiowizualnej, ogłosiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał zakończony 31 marca 2009 roku.

W pierwszym kwartale 2009 r. skonsolidowane przychody netto wyniosły 225,4 mln USD, w porównaniu z 258,9 mln USD w analogicznym okresie 2008 r.  Dochód netto w pierwszym kwartale 2009 r. (obliczony według zasad non-GAAP) wyniósł 22,5 mln USD czyli 27 centów na akcję. Dla porównania, dochód netto (non-GAAP) w pierwszym kwartale 2008 r. wyniósł 32,7 mln USD czyli 36 centów na akcję.

W obszarze produktów, na skonsolidowane przychody netto, w tym przychody ze sprzedaży usług, w pierwszym kwartale 2009 r. złożyły się:

  • 69 % – czyli 156,4 mln USD – rozwiązania video, (w tym 55 % – czyli 124,3 mln USD –  rozwiązania z zakresu komunikacji video, oraz 14 % – czyli 32,1 mln USD – systemy sieciowe)
  • 31 % – czyli 69,0 mln USD – rozwiązania komunikacji głosowej.

Dla porównania, w pierwszym kwartale 2008 r., na skonsolidowane przychody netto składały się:

  • 62 % – czyli 159,5 mln USD – rozwiązania video (w tym 51 % – czyli 130,3 mln USD – rozwiązania z zakresu komunikacji video, oraz 11 %, czyli 29,2 mln USD – systemy sieciowe)
  • 38 % – czyli 99,4 mln USD – rozwiązania komunikacji głosowej.

“Mimo, iż  w pierwszym kwartale stanęliśmy w obliczu wyzwań związanych z obecną sytuacją ekonomiczną na rynku, wierzymy, że najważniejsze czynniki prowadzenia przez nas działalności pozostają niezmienione,” powiedział Robert Hagerty, Prezes i Dyrektor Zarządzający.  “Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej nasi klienci zwracają uwagę na wydatki i coraz częściej wybierają rozwiązania pozwalające osiągnąć szybki zwrot z inwestycji (ROI) oraz zwiększenie minimalnego poziomu zysków. My spełniamy tą potrzebę, czego dowodzi wzrost liczby klientów stosujących nasze rozwiązania RPX oraz TPX, co przekłada się na 45% wzrost naszej sprzedaży w dziedzinie telepresence stanowiący rekordowy poziom dla naszej firmy. Ponadto, dzięki nowym produktom z dziedziny infrastruktury sieciowej, sprzedaż systemów sieciowych Polycom odnotowała kilkudziesięcioprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż usług z zakresu komunikacji głosowej osiąga zadowalające wyniki i systemy te pozostają integralną częścią naszego rozwiązania Unified Collaboration (UC). Oczekujemy, że wzrost w tej dziedzinie powróci wraz z poprawą ogólnej koniunktury ekonomicznej.”

“Jeżeli chodzi o przyszłość, oczekujemy, że szeroka gama nowych produktów zwiększy nasze możliwości rynkowe, jak również umożliwi nam osiąganie konkurencyjnych zysków w dziedzinie rozwiązań wideo. Nasi klienci stale powtarzają, że rozwiązania wideokonferencyjne, telepresence oraz infrastruktura sieciowa są zasadniczymi czynnikami umożliwiającymi redukcję kosztów oraz zarządzanie firmami w dzisiejszych czasach. Na przykład, po niedawnym wprowadzeniu przez firmę rozwiązania Polycom® RMX 2000 Wersja 4.0, aplikacji Polycom Converged Management Application (CMA) oraz Polycom Distributed Media Application (DMA), wierzymy, że firma  Polycom wyprzedziła obecnie wszystkie konkurencyjne technologie służące do zarządzania sieciami, których zasadniczym elementem są rozwiązania wideo. W rzeczywistości, nasze rozwiązanie DMA jest pierwszym produktem pozwalającym na wirtualizację serwera mediów na rynku usług UC, umożliwiającym wyjątkowo efektywne zarządzanie, zapewniającym skalowalność i niezawodność środowisk UC zaimplementowanych u naszych klientów. Ponadto, dzięki strategicznemu partnerstwu z firmą Microsoft, wspólnie z tą firmą wprowadziliśmy na rynek system wideo o nazwie CX5000 przeznaczony dla sal konferencyjnych, który wykorzystuje Office Communications Server 2007 oraz usługę Live Meeting firmy Microsoft. Wprowadziliśmy również produkty wideo takie jak Polycom QDX 6000 oraz Polycom VVX 1500, opracowane w celu poszerzenia naszej oferty produktów osobistych i przeznaczonych do użytku w firmach każdej wielkości,” zakończył wypowiedź Hagerty.

“W omawianym kwartale podjęliśmy kroki w celu kontroli kosztów proaktywnie dostosowując naszą strukturę kosztów do obecnego klimatu ekonomicznego,” powiedział Michael Kourey, wiceprezes Polycom, dyrektor finansowy i administracyjny. “Dzięki znacznym zyskom oraz zarządzaniu kapitałem obrotowym, zdołaliśmy wygenerować dodatnie wpływy z działalności operacyjnej w wysokości 26,8 mln USD. Był to kolejny kwartał, w którym odnotowaliśmy dodatnie wpływy z działalności operacyjnej. Pierwszy kwartał 2009 r. zakończyliśmy pozytywnym bilansem w wysokości 338,7 mln USD w gotówce i inwestycjach oraz bez zadłużenia.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu