Novell Inc. oraz krakowska firma ABA wspólnie oferują terminale linuksowe

System SUSE Linux Enterprise Thin Client firmy Novell jest fabrycznie instalowany na terminalach i stacjach roboczych firmy ABA

Krakowska firma ABA, specjalizująca się od założenia w 1990 r. w rozwiązaniach wykorzystujących system Unix i następnie Linux, podpisała umowę OEM z firmą Novell, Inc. Na mocy zawartego porozumienia ABA będzie dostarczać na rynek terminale i stacje robocze wykorzystujące system SUSE Linux Enterprise Thin Client.

ABA od niemal 20 lat dostarcza na rynek terminale różnych typów. Zdobyte doświadczenie umożliwiło przygotowanie własnych rozwiązań i zaowocowało ich dobrym przyjęciem przez rynek. Obecnie ABA dostarcza trzecią już generację stacji roboczych z wbudowanym system Linux (Embedded Linux) oferując najszerszy na rynku wybór rozwiązań sprzętowych. Dzięki zawartemu właśnie porozumieniu z Novellem na rynek trafią terminale i stacje robocze firmy ABA od razu wyposażone w system SUSE Linux Enterprise Thin Client.

„Unikalne właściwości systemu SUSE Linux Enterprise Desktop, dostępnego również w wersji Thin Client, takie jak pełna interoperacyjność ze środowiskiem Windows będąca efektem współpracy firm Microsoft i Novell, zapewniają naszym klientom konkretne korzyści, w tym większą uniwersalność oraz możliwość pełnego wykorzystania środowiska serwerów wirtualnych” – stwierdza dr Tomasz Barbaszewski z firmy ABA.

Komputery ABA z systemem SUSE Linux zapewniają łatwy w użyciu graficzny interfejs użytkownika, szerokie możliwości multimedialne, obsługę różnorodnych urządzeń USB i innego sprzętu. Wszystko to pozwala zwiększyć produktywność użytkowników i zarazem ograniczyć koszt ich szkolenia. Administratorzy zyskują sposobność automatycznej aktualizacji i konfigurowania urządzeń klienckich w momencie ich uruchomienia, a także dostęp do skalowalnych możliwości zarządzania. Kolejnymi zaletami są integracja z Microsoft Active Directory, bogactwo dostępnych sterowników oraz zgodność z oprogramowaniem, co pozwala wdrażać urządzenia firmy ABA w środowiskach opartych na Windows.

Według danych IDC za 2008 r. rynek uproszczonych klientów (thin client) z systemem Linux rozwinie się z ok. 1 miliona sztuk w 2008 r. do 1,8 miliona sztuk w 2011 r., zaś udział Linuksa w dostawach systemów operacyjnych dla tych urządzeń sięgnie 30,5 procenta. Rosnąca obecność systemów linuksowych w tym segmencie rynku wynika z niskich całkowitych kosztów posiadania przy wysokim poziomie bezpieczeństwa i dużej elastyczności środowiska IT. Ponadto w nowych obszarach, takich jak wirtualizacja komputerów osobistych, rodzaj systemu operacyjnego używanego przez urządzenia typu thin client przestaje być istotny, jeśli tylko umożliwia wirtualizację, a nie stanowi ograniczenia.

Firma ABA dołączyła na mocy porozumienia do innych partnerów Novella oferujących terminale oparte na SUSE Linux Enterprise Thin Client, takich jak WYSE, HP, IBM czy Dell. Jednym z elementów zawartej umowy pomiędzy firmami jest prowadzenie aktywnych działań marketingowych i wspólne oferowanie klientom rozwiązań opartych na terminalach linuksowych. Pierwsze pokazy odbędą się 7 maja w Krakowie i 13 maja w Warszawie. Klienci zainteresowani wzięciem w nich udziału proszeni są o zarejestrowanie się na stronie www.macrologic.pl/portal/pub/view/0x12eddc0/.msg0x0chdoc0x01bed208

Informacje o SUSE Linux Enterprise Thin Client

SUSE Linux Enterprise Thin Client to obecnie jedyne na rynku rozwiązanie linuksowe klasy korporacyjnej, które udostępnia partnerom technologicznym Novella bogaty w możliwości zestaw narzędzi do tworzenia obrazów oprogramowania. Łatwe i szybkie tworzenie takich obrazów dla uproszczonych komputerów (thin client) pomaga z kolei w dostosowaniu urządzeń do konkretnych potrzeb użytkowników, ról pełnionych w organizacji i zadań do wykonania. System Novella daje klientom możliwość scentralizowanej kontroli nad danymi i oprogramowaniem, zapewnia większe bezpieczeństwo, łatwiejsze zarządzanie tworzonym  oprogramowaniem oraz większą niezawodność – wszystko to bez zmniejszania wydajności i komfortu pracy użytkowników.

SUSE Linux Enterprise to linia systemów dla biznesu odznaczających się najwyższą jakością i najszerszymi możliwościami współdziałania, obsługujących nawet najbardziej wymagające środowiska IT, od komputerów osobistych po centra danych. Więcej informacji o ofercie firmy Novell dotyczącej rozwiązań SUSE Linux Enterprise można znaleźć pod adresem www.novell.com/linux.

Więcej informacji o SUSE Linux Enterprise Thin Client można znaleźć pod adresem www.novell.com/products/thinclient.

Więcej informacji o terminalach ABA można znaleźć pod adresem www.aba.krakow.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu