Bonair SA dostarcza system ERP dla coffeeheaven

Firma Bonair SA podpisała umowę z CHI Polska SA na dostarczenie systemu Microsoft Dynamics AX 4.0. Wdrożenie obejmie między innymi takie obszary funkcjonalne jak: Finanse (w tym Środki Trwałe), Sprzedaż, Logistykę (zakupy i gospodarka magazynowa). Poza standardowymi modułami zostaną dostarczone autorskie add’ony do systemu Microsoft Dynamics AX Bonair SA – Honoraria i Formularze.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem system powinien zostać uruchomiony w ciągu 16 tygodni od rozpoczęcia wdrożenia.

„Jesteśmy bardzo dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem i potrzebujemy najnowszych rozwiązań, optymalizujących funkcje finansowo-księgowe. Wcześniejsze dobre doświadczenia z firmą Bonair, skłoniły nas do wyboru tego podmiotu, jako partnera przy wdrażaniu systemu. Mamy nadzieję, że nowy ERP pozwoli w dalszym ciągu rozwijać nasze kawiarnie, bez znacznego zwiększania kosztów administracyjnych związanych z przetwarzaniem danych i ich raportowaniem.” – Marcin Mądry Dyrektor Finansowy coffeeheaven international plc.

coffeeheaven to jedna z największych w Europie Środkowej sieci kawiarni. Założona została w 2000 roku. coffeeheaven international plc jest notowana na Wolnym Rynku Inwestycyjnym Giełdy Londyńskiej, jako pierwsza działająca w Polsce spółka. Obecnie firma działa na terenie: Polski, Czech, Słowacji, Łotwy, Bułgarii oraz na Węgrzech.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu