Strategiczny sojusz firm EMC i Cisco umożliwia tworzenie centrów przetwarzania danych następnej generacji

Firmy pracują nad integracją technologii centrów przetwarzania danych nowej generacji oraz rozbudową usług i rozwiązań informatycznych z użyciem platformy Cisco Unified Computing System

EMC® i Cisco poinformowały, że pogłębiają strategiczny sojusz, aby pomóc klientom w pełni wykorzystywać ich najlepszą w branży infrastrukturę informatyczną w celu czerpania korzyści ze zwirtualizowanych centrów przetwarzania danych nowej generacji. Po uruchomieniu Cisco Unified Computing System firmy EMC i Cisco skoncentrują się na testowaniu produktów pod kątem ich zgodności operacyjnej oraz na rozbudowie centrów przetwarzania danych i kompleksowej oferty usług pomocy technicznej.

Cisco Unified Computing System — platforma centrum przetwarzania danych nowej generacji — łączy dostęp do pamięci masowej i zasoby sieciowe, dzięki czemu tworzy spójny system zoptymalizowany pod kątem wirtualizacji. Daje to klientom możliwość zastosowania nowych metod upraszczania złożonych centrów przetwarzania danych przy jednoczesnym obniżeniu kosztu posiadania poprzez zintegrowanie platformy Cisco Unified Computing System z szeroką ofertą technologii infrastruktury informatycznej EMC. Do technologii tych należą zautomatyzowane rozwiązania zarządzania infrastrukturą informatyczną, takie jak EMC Smarts® i EMC ControlCenter®, najlepsze w branży rozwiązania pamięci masowej i doskonałe narzędzia do wirtualizacji VMware.

Platforma Unified Computing System pozwala na lepsze wykorzystanie infrastruktury informatycznej w całkowicie zwirtualizowanym środowisku. Innowacyjna architektura centrum przetwarzania danych nowej generacji umożliwia korzystanie z nowego rodzaju dynamicznej infrastruktury informatycznej rozszerzającej zwirtualizowane centra przetwarzania danych klienta, stwarzając fundamenty dla wewnętrznego środowiska przetwarzania (private clouds), które będzie współpracować z odpowiednimi operatorami.

„Klienci liczą na współpracę producentów w celu zaspokojenia najważniejszych potrzeb centrów przetwarzania danych, co pozwoli zwiększyć wydajność i osiągnąć lepsze wyniki przy mniejszych kosztach. EMC i Cisco mają tę samą wizję, zgodnie z którą środowisko informatyczne przedsiębiorstw ostatecznie rozwinie się w kierunku modelu private clouds, i obie firmy będą wspólnie działać, aby to osiągnąć” — powiedział Frank Hauck, wiceprezes EMC ds. globalnej sprzedaży i obsługi klientów. „Ponieważ wirtualizacja stanowi najważniejszy element architektury centrów przetwarzania danych, firmy EMC i Cisco, razem z VMware, zainwestowały znaczne zasoby, aby zapewnić klientom wydajność, kontrolę i elastyczność, których wymagają od centrów przetwarzania danych nowej generacji”.

„Coraz więcej klientów oczekuje, że liderzy branży informatycznej będą współpracować ze sobą w celu stworzenia rozwiązań, które zwiększą prężność działania przedsiębiorstwa i obniżą koszty” — powiedział Rob Lloyd, nowo mianowany wiceprezes działu operacji globalnych (Worldwide Operations) w firmie Cisco. „Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom dzięki wieloletniemu sojuszowi strategicznemu z EMC. EMC i Cisco, razem z VMware, wspólnie odkrywają potencjał wirtualizacji, poprzez tworzenie podejścia systemowego w celu udoskonalenia skutecznego zarządzania centrum przetwarzania danych,
a także zwiększenia bezpieczeństwa i ciągłości biznesowej”.

Firmy EMC i Cisco przez wiele lat współpracowały przy tworzeniu zoptymalizowanej infrastruktury, która wykorzystuje zarówno doświadczenie EMC w przechowywaniu i ochronie ogromnych ilości informacji oraz zarządzaniu nimi, jak i funkcje inteligentnej sieci Cisco. Firmy współpracują w dziedzinie sieciowej pamięci masowej na podstawie umowy OEM, która pozwala EMC na dystrybucję przełączników wielowarstwowych Cisco MDS i platformy Cisco Nexus 5000 w ramach rodziny produktów z dziedziny łączności EMC Connectrix®. Na podstawie tej umowy firma EMC jako pierwszy producent rozwiązań pamięci masowej wprowadziła do swojej oferty przełącznik Fibre Channel over Ethernet (ECoE), bazujący na platformie Cisco Nexus 5000.

W przyszłości firmy skupią się na transformacji centrów przetwarzania danych, pomagając klientom w określeniu poziomu, na którym się obecnie znajdują, i, co ważniejsze, w udoskonaleniu ich centrów przetwarzania danych tak, aby sprostały wyzwaniom przyszłości. W tym celu podejmą następujące działania:

  • Testowanie architektury zintegrowanych technologii i testowanie pod względem zgodności operacyjnej — EMC i Cisco nadal będą współpracować przy projektowaniu i testowaniu zintegrowanych technologii, które upraszczają środowiska informatyczne klientów i umożliwiają bezproblemowe wdrożenie technologii obu firm. W najważniejszym obszarze, jakim jest zarządzanie zasobami infrastruktury informatycznej, EMC i Cisco skoncentrują się na funkcji wykrywania i mapowania zależności, automatycznej analizie pierwotnych przyczyn problemów oraz zarządzaniu konfiguracją opartym na regułach.
  • Tworzenie rozwiązań — firmy EMC i Cisco, razem z VMware, zainwestowały w stworzenie laboratorium rozwiązań technologicznych, które będzie pokazywało integrację technologii tych firm i pozwoli na rozwój nowych rozwiązań spełniających najważniejsze wymagania biznesowe klientów.
  • Usługi profesjonalne i pomoc techniczna — EMC i Cisco będą pogłębiać współpracę, oferując profesjonalne usługi, które pomogą klientom rozwijać ich centra przetwarzania danych i szybciej czerpać korzyści z ogromnego potencjału rozwiązań technologicznych obu firm. Ponadto firmy rozbudują swoje zintegrowane centrum obsługi klienta, aby skuteczniej udzielać pomocy w sprawach związanych z centrami przetwarzania danych nowej generacji.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu