Polska w strefie walutowej Euro – szanse, możliwości, zagrożenia. Sygnity zaprasza na konferencję

W dniach 23-24 kwietnia 2009 roku odbędzie się konferencja poświęcona tematyce wejścia Polski do strefy EURO. Głównymi organizatorami tego wydarzenia są: spółka Sygnity S.A., Ness Technologies i Microsoft Polska. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli instytucji finansowych: banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich oraz firm leasingowych.

Podczas konferencji przedstawione zostaną problemy, które mogą wystąpić w związku z przyłączeniem się Polski do strefy EURO oraz metody ich rozwiązania. Prelegenci zaprezentują również ramowy plan projektu konwersji.

„Wejście Polski do strefy EURO wiąże się z poważnym wyzwaniem, przed jakim staną instytucje finansowe – mówi Jacek Kujawa, Wiceprezes Sygnity S.A. – Projekty związane z konwersją są przedsięwzięciami długookresowymi, do których należy się najpierw dobrze przygotować, a później sprawnie je przeprowadzić. Dlatego też chcemy się podzielić z uczestnikami konferencji doświadczeniami Sygnity i jej partnerów oraz zaprezentować kompetencje w tego typu projektach.”

Konsultanci Sygnity zdobyli doświadczenie związane z konwersją do EURO podczas wdrażania nowej wersji oprogramowania głównego systemu bankowego FLEXCUBE w Bawag Banka w Słowenii. Realizacja tego projektu odbywała się w trakcie konwersji, a świadczone przez Sygnity usługi objęły m.in. przygotowanie systemu do działania w okresie przejściowym, w którym funkcjonowały dwie waluty.

„Pomimo, że nie została jeszcze ustalona ostateczna data wprowadzenia waluty EURO w Polsce, to rok 2012 wydaje się być wciąż realny. Dlatego chcemy już teraz zapoznać rynek finansowy z wyzwaniami, z którymi przyjdzie się jemu wkrótce zmierzyć” – dodaje Jacek Kujawa.

Stanowisko rządu wobec wejścia Polski do strefy EURO przedstawi Ludwik Kotecki, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów i Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. Temat szans i zagrożeń, jakie pojawią się przed instytucjami finansowymi przybliży natomiast Remigiusz Kaszubski ze Związku Banków Polskich. Eksperci z Sygnity oraz Ness Technologies zaprezentują wynikające z konwersji konieczne zmiany w systemach ERP, business intelligence i innych rozwiązaniach IT, z których korzystają na co dzień instytucje finansowe. Konsultanci z Microsoft przedstawią natomiast narzędzia wspierające zarządzanie projektem konwersji do Euro.

Patronami mediowymi konferencji są Gazeta Bankowa i Computerworld.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu