Podaj Serce – XI edycja akcji wspierającej chorych na stwardnienie rozsiane

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka” już po raz jedenasty organizuje akcję pod hasłem „Podaj Serce”. Jej ideą jest pomoc ludziom dotkniętym zapomnianą chorobą – stwardnieniem rozsianym (SM). Tradycyjnie zwieńczeniem tej akcji jest charytatywny koncert galowy. W tym roku odbędzie się 6 maja w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie.

„Warszawianka” to grupa młodych ludzi, głównie studentów różnych kierunków wielu warszawskich uczelni. Oprócz zabawy, jaką jest dla nich taniec, chętnie pomagają tym, którzy tego najbardziej potrzebują. W tej akcji wspierają ludzi chorych na stwardnienie rozsiane. Dlaczego właśnie ich?  „Bo to choroba, która dotyka nagle osoby w naszym wieku” – recytują od lat członkowie zespołu. „Warszawianka” pragnie im pomóc – „Mamy świadomość, iż wszelkie nasze działania będą tylko kroplą wobec ogromu potrzeb, ale jeśli ta kropla będzie oznaczać dla kogoś polepszenie jakości życia z chorobą – warto i należy to robić” – dodają członkowie zespołu.

Więcej o stwardnieniu rozsianym

Stwardnienie rozsiane jest najczęstszą chorobą neurologiczną centralnego systemu nerwowego. Występuje przede wszystkim u ludzi młodych najczęściej między 20 a 40 rokiem życia, częściej u kobiet niż u mężczyzn. Polska należy do grupy krajów, w których ryzyko zachorowania jest szczególnie duże.

Przyczyna SM jest w dalszym ciągu nieznana. Choroba atakuje mielinę, czyli otoczkę włókien nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym. Mielina pomaga w przewodzeniu impulsów nerwowych przez włókna nerwowe. Jeśli uszkodzenie jest lekkie, to impulsy przekazywane są z przerwami. Jeśli jednak uszkodzenie jest poważne, i jeśli w miejscu mieliny tworzy się zabliźnienie, to może nastąpić całkowita przerwa w przesyłaniu bodźców.

Nazwa sclerosis multiplex oznacza, że proces chorobowy występuje w wielu (multiplex) miejscach układu nerwowego i że tworzą się „blizny” lub stwardnienia (sclerosis) w miejscach uszkodzenia mieliny. SM nazywane bywa też sclerosis disseminata (rozsiane).

W niektórych przypadkach choroba przebiega w postaci powtarzających się przez całe życie ataków, z bardziej lub mniej pełnym ustąpieniem symptomów między rzutami. Inni mogą mieć jeden lub dwa ataki, po czym choroba może przebiegać bezobjawowo lub z lekkimi objawami przez resztę życia. U wielu prędzej czy później objawi się postępujące, stałe pogorszenie, ale około jednej czwartej chorych udaje się tego uniknąć.

Chorych na SM nie można wprawdzie wyleczyć, ale można i trzeba starać się poprawić warunki ich życia oraz umożliwić im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Koncert charytatywny

Celem akcji „Podaj Serce” jest nagłośnienie wśród społeczeństwa problemów związanych ze stwardnieniem rozsianym oraz pozyskanie sponsorów, dzięki którym poprzez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego możliwa będzie pomoc osobom dotkniętym tą chorobą. Działania młodzieży z ZPiT UW „Warszawianka” nieprzerwanie od jedenastu lat kończą się koncertem galowym na rzecz chorych.

Tegoroczny finał akcji „Podaj Serce” odbędzie się 6 maja o godz. 18.00 w Sali Kongresowej w Warszawie. Koncert poprowadzi Tomasz Kammel, przyjaciel Zespołu, prezenter TV.

Bilety w cenie 30, 40 i 50 zł można nabyć na www.ebilet.pl.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.warszawianka.uw.edu.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu