Oracle Hyperion podstawą aplikacji wdrożonej przez Deloitte w Banku Zachodnim WBK S.A.

Najważniejsze fakty:

  • Firma doradcza Deloitte, wspólnie z Obszarem Rozwoju Systemów Banku, przeprowadziła w Banku Zachodnim WBK SA pierwszą fazę wdrożenia aplikacji zbudowanej z wykorzystaniem pakietu Oracle Hyperion w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Realizacja projektu pozwoliła na istotną optymalizację procesu planowania i kontroli wykonania budżetu kosztów osobowych.
  • Na tym etapie projektu wdrożono moduł Hyperion Planning, wykorzystano również moduły raportowe pakietu Oracle Hyperion Business Intelligence Plus i moduł integracyjny Oracle Data Integrator. Projekt jest prowadzony przez zespół projektowy Banku, składający się z pracowników Obszaru Rozwoju Systemów oraz pracowników Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Firma Deloitte jest odpowiedzialna za wdrożenie aplikacji w modułach Oracle Hyperion oraz Oracle Data Integrator.
  • Projekt ma na celu usprawnienie procesu planowania i kontroli wykonania budżetu kosztów osobowych Banku na każdym szczeblu zarządzania. Wdrożenie obejmuje system wspomagający zarządzania budżetem wynagrodzeń wszystkich jednostek organizacyjnych Banku. Obecnie realizowana jest druga faza wdrożenia, polegająca na rozszerzeniu funkcjonalności biznesowej systemu.
  • Aplikacja oparta na Oracle Hyperion pozwoli użytkownikom Banku Zachodniego WBK na sprawne zarządzanie procesem planowania, wprowadzenie i modyfikację budżetu wynagrodzeń dla każdego poziomu struktury organizacyjnej, a także na budżetowanie odgórne („top-down”) oraz planowanie oddolne („bottom-up”) kosztów osobowych.

„Bank dokonał wyboru platformy Oracle Hyperion przed rozpoczęciem wdrożenia. Podczas prezentacji oprogramowania, połączonego z przeprowadzeniem wdrożenia prototypu systemu wykazaliśmy, że Oracle Hyperion Planning spełnia wszystkie oczekiwania odbiorców systemu” – komentuje Dariusz Satkowski, szef projektu z ramienia Deloitte. „Szczególnie ważnymi cechami pakietu Oracle Hyperion okazały się elastyczność, intuicyjność i łatwość obsługi. System zapewnia również skalowalność konieczną przy wdrożeniach w dużych firmach. Nie bez znaczenia były także unikalne referencje Oracle Hyperion Planning pochodzące z największych polskich firm” – dodaje Dariusz Satkowski.

„Spodziewamy się osiągnięcia znacznych korzyści dzięki wykorzystaniu systemu opartego o pakiet Oracle Hyperion” – powiedziała Beata Piwnik z Banku Zachodniego WBK S.A. „Nowy system z pewnością zwiększy efektywność naszych procesów planistycznych w obszarze kosztów osobowych, w szczególności pozwoli na łatwiejsze planowanie zmian w strukturze organizacyjnej i zatrudnieniu, wersjonowanie i zatwierdzanie zmian w budżecie oraz planowanie dodatkowych elementów zarządzania zasobami ludzkimi”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu