Światowy Dzień Ziemi 2009. Szanujmy wodę – skarb naszej planety

przez | 21/04/2009

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji Polska Akcja Humanitarna i Cisowianka zwracają uwagę Polaków na fakt, iż jednym z najcenniejszych surowców na naszej planecie jest woda. Przy coraz mniejszej dostępności „niebieskiego złota”, coraz większego znaczenia nabiera jego efektywne wykorzystywanie oraz pomoc dla krajów pozbawionych do niego dostępu.

Historia Światowego Dnia Ziemi sięga 1970 roku, kiedy to 20 milionów Amerykanów zaprotestowało z powodu pogarszającego się stanu środowiska naturalnego. Od tej pory celem corocznych obchodów jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie oraz apel o większe zaangażowanie ze strony społeczności światowych w zażegnanie narastającego zagrożenia związanego z pogarszającym się stanem środowiska, a w tym zasobów wody pitnej.

Obchody Światowego Dnia Ziemi są więc dobrą okazją, aby uzmysłowić sobie, iż świadomie lub nie, każdy z nas przyczynia się do zmniejszania zasobów wody pitnej na świecie. Zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne, ubóstwo, konflikty zbrojne, wzrost populacji i urbanizacja – wszystkie te czynniki wpływają bezpośrednio na dostęp do wody. W wyniku globalnego ocieplenia oraz masowego zanieczyszczania wód przez człowieka prognozuje się, że w 2050 roku nawet 7 miliardów ludzi w 60 krajach może cierpieć z powodu jej niedostatku. Co więcej, problem braku wystarczającej ilości tego cennego surowca, może w przyszłości dotknąć również nasz kraj.

Polska Akcja Humanitarna i polski producent wody mineralnej Cisowianka zachęcają więc Polaków do bardziej świadomego wykorzystywania wody, które doprowadzi do zmniejszenia jej zużycia oraz do niesienia pomocy tym, dla których już teraz woda jest na wagę złota. Od 2004 roku PAH w ramach Kampanii Wodnej gromadzi fundusze na pomoc dla regionów świata dotkniętych brakiem dostępu do wody pitnej. Pozyskane w trakcie trwania Kampanii Wodnej środki przeznaczane są na budowę studni i ujęć wody.

Od listopada 2008 roku partnerem Kampanii Wodnej jest Cisowianka. Dzięki jej wsparciu ma szansę powstać 11 studni w Sudanie Południowym, regionie o katastrofalnej sytuacji wodnej. Studnie zapewnią dostęp do czystej wody dla ok. 11 tys. mieszkańców. Zaledwie w ciągu pierwszych miesięcy trwania akcji „Woda dla Sudanu” Cisowianka i PAH zebrały wystarczające środki na budowę pierwszej studni, która stanie się źródłem wody dla ok. 1000 osób.

Dodatkowo, specjalnie na potrzeby kampanii powstała butelka wody mineralnej o pojemności 0,33l, która pojawiła się w sklepach na początku listopada ubiegłego roku. Butelka w całości dedykowana jest Polskiej Akcji Humanitarnej. Według szacunków PAH jedna mała butelka oznacza dostęp do 5 litrów czystej wody dla ludności Sudanu.

Dostęp do wody pitnej jest niezbędnym warunkiem dla rozwoju społeczeństw i walki z ubóstwem – bez zaspokojenia tej potrzeby rozwój edukacji i opieki zdrowotnej są niemożliwy. Pamiętajmy więc: woda to dobro o które wszyscy musimy dbać – bez niego, globalna wioska skazana jest na zagładę.