Miasto Łódź chce zostać sponsorem tytularnym Widzewa Łódź

Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi zwróciła się do Prezydenta Miasta o podjęcie rozmów z KS Widzew Łódź S.A. celem objęcia klubu sponsoringiem tytularnym miasta. Jednocześnie członkowie komisji wypracowali stanowisko w sprawie włączenia sportu jako istotnego elementu do strategii promocji Łodzi.

„Sport powinien być jednym z filarów promocyjnych Łodzi. Mamy wspaniałe tradycje w tym zakresie i kibiców, których nie możemy ignorować, a wręcz powinniśmy wykorzystywać ich siłę w promowaniu miasta. Do tej pory możliwości te nie były wystarczająco wykorzystywane, dlatego chcemy podjąć konkretne działania, by sport był jednym z podstawowych elementów kojarzonych i utożsamianych z Łodzią. Poza ogólnym kierunkiem promowania miasta poprzez sport chcemy iść krok dalej i objąć sponsoringiem tytularnym Widzew Łódź, który de facto już od lat promuje nasze miasto. Sformalizowanie takiej współpracy i zostanie jednym z głównych partnerów klubu, będzie czytelnym sygnałem, że traktujemy Widzew jako stabilnego partnera, a jednocześnie pozwoli miastu na budowanie wizerunku z wykorzystaniem Widzewa i narzędzi, jakie może nam zaoferować” – powiedział Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi.

„Widzew Łódź jest niezmiennie jednym z najpopularniejszych klubów w Polsce, z rzeszą wiernych kibiców w całym kraju, a także poza jego granicami. Co więcej, od lat w swojej nazwie promuje miasto Łódź. Tym bardziej cieszy nas wola władz Łodzi, by nawiązać formalną współpracę w tym zakresie i objąć klub sponsoringiem tytularnym. Biorąc  po uwagę, że wszystkie największe miasta bardzo dużo inwestują w swój wizerunek i intensywnie promują się, podkreślając swoje różne walory, Łódź tym bardziej powinna inwestować w sport, który stał się już naturalnym atrybutem miasta. Łódź niewątpliwie ma szansę bardzo dużo wygrać na sporcie i Widzewie, tym bardziej, że nasze ambicje wykraczają daleko poza granice kraju” – powiedział Marcin Animucki, prezes KS Widzew Łódź S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu