HP wprowadza oprogramowanie Application Security Solutions, które pomoże klientom zabezpieczać się przed atakami internetowymi

HP poinformował o nowych wersjach oprogramowania do ochrony aplikacji opracowanego z myślą o obniżaniu kosztów firmowych i ochronie przed atakami szkodliwych programów oraz hakerów.

Nowe produkty są częścią pakietu oprogramowania i usług o nazwie HP Application Security Center, który umożliwia firmom zapewnianie bezpieczeństwa swoich aplikacji internetowych. Pozwala on wykrywać i usuwać luki w zabezpieczeniach, które mogłyby zostać wykorzystane przez hakerów, a także zapobiegać ich powstawaniu.

  • HP Assessment Management Platform 8.0 — rozproszona, skalowalna platforma testowania zabezpieczeń aplikacji sieciowych, która umożliwia klientom obniżanie kosztów i ograniczanie ryzyka związanego z aplikacjami w całym przedsiębiorstwie.
  • HP WebInspect 8.0 — pozwala dokładnie analizować złożone aplikacje internetowe. Nowa wersja oferuje możliwość szybkiego, dokładnego testowania zabezpieczeń i funkcje naprawcze do aplikacji internetowych, również tych opartych na najnowszych technologiach Web 2.0.
  • HP Software-as-a-Service (SaaS) – usługi dla projektów Application Security Center — pozwalają klientom szybko i ekonomicznie wdrażać zabezpieczenia aplikacji, przy czym odpowiedzialność za obsługę rozwiązania i zarządzanie nim ponosi HP.
  • Nowa oferta pomaga kierownictwu działu informatycznego firmy ustalać hierarchię ważności problemów związanych z bezpieczeństwem poprzez określenie zasobów i danych najważniejszych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ten sposób ograniczone zasoby zabezpieczeń, którymi dysponuje firma, mogą zostać wykorzystane w obszarach o największym znaczeniu biznesowym, takich jak zapewnianie zgodności z wytycznymi obowiązującymi w branży kart płatniczych – Payment Card Industry (PCI).
  • Oprogramowanie HP Assessment Management Platform 8.0 pozwala klientom na utworzenie i obsługę Center of Excellence (CoE) w celu zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji. W modelu CoE niewielka grupa specjalistów ds. bezpieczeństwa zajmuje się analizą wyników testów zabezpieczeń przeprowadzanych przez osoby nieposiadające wiedzy z tej dziedziny. Pozwala to, przy minimalnych kosztach, poprawić poziom bezpieczeństwa całego przedsiębiorstwa.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu