Forum TFI odporne na kryzys finansowy

Forum TFI SA – niezależne, prywatne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, specjalizujące się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami aktywów niepublicznych – na koniec I kwartału 2009 uzyskało wartość aktywów netto w wysokości ponad 2,1 mld zł. Obecnie Forum TFI zarządza 24 funduszami zamkniętymi. Strategia realizowana przez towarzystwo zakłada dalsze zwiększanie liczby funduszy oraz wartości aktywów w kolejnych kwartałach 2009 roku.

Łączne aktywa pod zarządzaniem krajowych TFI spadły z poziomu 140 mld na koniec września 2007 do poziomu 67 mld na koniec lutego 2009, czyli o ponad 50%. W przypadku niektórych TFI spadek sięgnął 70%. W tym samym czasie aktywa funduszy zarządzanych przez Forum TFI wzrosły z poziomu 313 mln do ponad 2,1 mld zł, czyli o ponad 500%.

Wzrost wyników Forum TFI wskazuje, że mimo kryzysu zainteresowanie wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych do indywidualnego inwestowania jest ciągle duże, zarówno wśród właścicieli prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych, w tym spółek giełdowych. Jest także dowodem, że efektywne zarządzanie aktywami ulokowanymi nawet w tak nisko oceniane w ostatnim czasie spółki z sektora nieruchomości – gdzie między innymi działa Forum TFI – przynosi istotne zyski.

„Trudna sytuacja gospodarcza ma istotny wpływ na dynamikę przyrostu nowych funduszy, ale nasza strategia w obszarze budowania struktury funduszy ma na celu stworzenie produktów konkurencyjnych. Jest to kluczowe w późniejszym, efektywnym wykorzystaniu środków finansowych w samym funduszu oraz w spółkach zależnych – zwłaszcza teraz, kiedy inwestorzy liczą każdą złotówkę. Wydaje się również, że banki chętniej finansują podmioty zależne od funduszy inwestycyjnych. Ma to związek ze strukturą funduszy, która jest przejrzysta i nadzorowana przez depozytariusza i KNF. Trzeba też pamiętać, że kryzys, który dla jednych jest utrapieniem, dla innych stanowi okazję do inwestowania, a wtedy fundusz inwestycyjny zamknięty okazuje się doskonałym mechanizmem działania” – mówi Witold Obszyński wiceprezes zarządu Forum TFI.

W 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała 121 zezwoleń na rozpoczęcie działalności funduszy zamkniętych. Łącznie liczba wszystkich funduszy zarządzanych przez krajowe TFI przekroczyła 500 z czego 175 to fundusze zamknięte.

Rynek zamkniętych funduszy inwestycyjnych ma szansę na dalszy dynamiczny rozwój. Już teraz zauważalny jest wzrost liczby osób prywatnych i przedsiębiorstw, które są w posiadaniu znacznych środków finansowych i pragną je pomnażać w bezpieczny sposób. Okres ciężkiej sytuacji na rynku ekonomicznym to czas zwiększonej przezorności inwestorów, co w rezultacie rokuje dla działalności funduszy zamkniętych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu