EMC wprowadza zmiany w programie partnerskim EMEA VELOCITY2

EMC Corporation, światowy lider w dziedzinie rozwiązań do infrastruktury przetwarzania informacji, poinformowała o wprowadzeniu istotnych zmian w programie partnerskim EMEA Velocity2. Modyfikacje skupią się głównie na uproszczeniu oferty rozwiązań EMC dla partnerów w regionie EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Ponadto wprowadzone zmiany udostępnią partnerom w tym regionie ulepszony program certyfikacji, możliwość rozszerzenia wiedzy w zakresie wybranej Specjalizacji oraz łatwiejszy dostęp do narzędzi pozwalających partnerom ustalić, które rozwiązanie jest najbardziej odpowiednie dla danego klienta. Zmiany te są kolejnym wyrazem zaangażowania EMC na rzecz kanału partnerskiego. Dadzą one partnerom do dyspozycji narzędzia i zasoby ułatwiające współpracę z klientami, zdobycie pełnej wiedzy dotyczącej rozwiązań EMC oraz szybsze uzyskanie statusu Velocity2 Specialty.

Ponadto równocześnie wprowadzone nowe struktury Velocity2 Solutions Framework uproszczą współpracę partnerów z firmą EMC. Wszystkie rozwiązania dotyczące infrastruktury i aplikacji zostały pogrupowane oraz są prezentowane w postaci tzw. modułów Velocity2 Specialty. Podział na konkretne moduły został przeprowadzony z uwagi na poszczególne działy reprezentowane przez firmę EMC: konsolidacja (Consolidate), tworzenie kopii zapasowych (Backup) archiwizacja (Archive), bezpieczeństwo (Security) i zarządzanie treścią (Content). Dzięki temu partnerzy programu Velocity2 będą mogli łatwiej identyfikować, wybierać, sprzedawać i dostarczać rozwiązania zgodnie ze swym zakresem kompetencji, a także dostosowywać w odpowiedni sposób swoją ofertę.

W ramach nowo wprowadzonych zmian, program EMC Velocity2 Authorized Services Network (ASN) został włączony do programu Velocity2 Specialty. Dzięki temu certyfikowani partnerzy programu Velocity2 Specialty będą mogli oferować swoje usługi u klientów w zakresie instalacji i implementacji rozwiązań, dla których zostali autoryzowani.

Ponadto moduły Velocity2 Specialty dotyczące kopii zapasowych i archiwizacji zostały rozszerzone o dwie nowe ścieżki, które dają partnerom lepsze możliwości zróżnicowania swego zakresu kompetencji i wiedzy związanej z usługami. Moduł dotyczący kopii zapasowych udostępnia obecnie nowe specjalizacje w zakresie EMC NetWorker®, EMC Avamar® i EMC Disk Library, natomiast moduł dotyczący archiwizacji — specjalizacje w zakresie EMC Centera® i EMC Celerra®.

Willem Hendrickx, dyrektor ds. współpracy z kanałami dystrybucyjnymi, EMC, powiedział: „Wprowadzone zmiany dadzą wszystkim partnerom programu EMC Velocity2 lepsze możliwości wyboru i większą elastyczność.  W obecnej sytuacji gospodarczej, gdy partnerzy muszą różnicować swe oferty, aby przetrwać, EMC daje im możliwość adaptacji i specjalizacji odpowiednio do nowych okazji pojawiających się na rynku”.

Ponadto do programu Velocity2 wprowadzono następujące zmiany:

  • Nowy program akredytacji oparty na modułach Velocity2 Specialty;
  • Nowe promocje, głównie dotyczące oferty rozwiązań EMC dla małych i średnich przedsiębiorstw;
  • Status „EMC Go-To-Partner” — zapewniający preferencyjne traktowanie wyspecjalizowanego partnera w przypadku konkretnej umowy;
  • Commercial Volume Sales Division – dział wsparcia sprzedaży dla wyselekcjonowanych partnerów Velocity działających na rynku Commercial;
  • Nowy program finansowania dla kanału partnerskiego;
  • Solution Collaboration tools – narzędzie zawierające informacje o najlepszych przykładowych rozwiązaniach i opisach konkretnych przykładów wdrożeń;
  • Bezpłatne warsztaty dla partnerów, prowadzone przez EMC i dystrybutorów, umożliwiające partnerom sprawdzenie jakości swych rozwiązań przed ich wdrożeniem;
  • Udoskonalone środowisko rozwoju partnerów „Partner Development Framework” z przyśpieszoną ścieżką szkolenia partnerów;
  • Nowe narzędzia do tworzenia kampanii marketingowych utworzonych pod konkretną specjalizacje partnera mające na celu generowanie nowych projektów;
  • Nowe pakiety narzędzi i zasobów dla wyspecjalizowanych partnerów programu Velocity2 Specialty.

Wszystkie opisane modyfikacje programu partnerskiego EMC Velocity2 są już dostępne w regionie EMEA.