Deloitte: 59% polskich przedsiębiorców nie prowadzi przygotowań do przyjęcia euro

Polscy przedsiębiorcy już teraz powinni wykonać analizy oraz rozpocząć przygotowania do wprowadzenia euro. Tymczasem, z badań przeprowadzanych przez firmę doradczą Deloitte wynika, że aż 59% firm nie prowadzi żadnych przygotowań do przyjęcia nowej waluty. Bezczynność w planowaniu tego przedsięwzięcia może spowodować nie tyko brak zasobów na przeprowadzenie przyjęcia euro, ale także uniemożliwić szansę optymalizacji kosztów konwersji przy wykorzystaniu funduszy UE – alarmują eksperci Deloitte.

Pod koniec października ubiegłego roku Rada Ministrów zaakceptowała „Mapę drogową przyjęcia euro przez Polskę”. Zgodnie z jej założeniami, opracowanie narodowego planu wprowadzenia euro planowane jest na I kwartał 2009 roku a wejście do systemu ERM II na jego pierwszą połowę. Mimo zapowiedzi, dotychczas nie ogłoszono szczegółowego harmonogramu konwersji na euro. Niezależnie od statusu prac nad „mapą drogową” polscy przedsiębiorcy powinni już teraz rozpocząć przygotowania do przyjęcia nowej waluty.

Eksperci Deloitte szacują, że średni czas związany z właściwym przygotowaniem się do przyjęcia euro wynosi w przypadku instytucji finansowych około 2,5 roku. Firmy telekomunikacyjne, podobnie jak przedsiębiorstwa z szeroką bazą klientów, muszą zaplanować na to przedsięwzięcie ok. 1,5 roku. Natomiast mniejsze firmy produkcyjne, usługowe i handlowe powinny podjąć przygotowania ok. 9 miesięcy przed wprowadzeniem „podwójnych cen”.

„Wprowadzenie euro w Polsce będzie wiązało się także z poniesieniem realnych nakładów finansowych. Szacujemy, że polskie przedsiębiorstwa na wprowadzenie nowej waluty wydadzą jednorazowo około 0,3% swoich rocznych przychodów. Przykładowo, komercyjny bank o rocznych przychodach 3,5 mld zł wyda na konwersję 10,5 mln zł”- mówi Emilian Półrolnik, Menedżer z Deloitte.

Z badania, przeprowadzonego na zlecenie Deloitte, dotyczącego opinii dyrektorów finansowych na temat euro wynika, że 86% pytanych uważa za korzystne wejście Polski do strefy euro, a 64% że jego firma na tym skorzysta. Najbardziej zdecydowane na przyjęcie nowej waluty są branże: produkcja (88%), handel (77%), budownictwo (62%) oraz transport (63%).

„Mimo pozytywnego nastawienia do wprowadzenia w Polsce euro, aż 59% ankietowanych firm nie planuje przeprowadzenia żadnych działań przygotowujących do przyjęcia nowej waluty. Może to wynikać wyłącznie z braku świadomości co do konieczności podjęcia takich działań. To moim zdaniem jasny sygnał dla Rządu, że niezbędne będzie przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla firm, ale przede wszystkim oficjalne pokazanie drogi dojścia do przyjęcia Euro, z konkretnymi datami.”- podkreśla Jakub Bojanowski, Partner z Działu Zarządzania Ryzykiem Deloitte. – Najbardziej niepokojący jest fakt, że żadnych ruchów przygotowawczych nie planują przedsiębiorstwa z kluczowych dla polskiej gospodarki branż. 80% przedsiębiorstw transportowych w swoich planach rozwojowych nie ujęło przygotowań do konwersji. Nie planuje tego także 67% firm branży energetycznej oraz większość przedsiębiorstw zajmujących się budownictwem i handlem – dodaje Bojanowski.

Wśród działań dostosowawczych, po stronie przedsiębiorców jest strategia przygotowania organizacji do wprowadzenia euro oraz plan finansowania zmian z tym związanych.

Eksperci Deloitte, prowadząc analizy obecnych możliwości wskazują, że przy odpowiednim zaplanowaniu wydatków istnieje możliwość sfinansowania przygotowań do wprowadzenia nowej waluty z funduszy europejskich. Dzięki nim można będzie zoptymalizować koszty wypracowania nowych rozwiązań, usług i produktów, koszty szkoleń oraz koszty inwestycyjne i operacyjne.

„Z programu Innowacyjna Gospodarka, który w sumie opiewa na kwotę 8,3 miliardów euro, można sfinansować między innymi dostosowanie technologii, infrastruktury oraz rozwiązań IT firmy, a także koszty związane z logistyką. Ponadto, z programu Kapitał Ludzki, obejmującego kolejne 9,7 miliardów euro, będzie można skorzystać przy finansowaniu szkoleń, doradztwa w przygotowaniu i przystosowaniu procedur w firmie oraz działań marketingowych. Polscy przedsiębiorcy, którzy już rozpoczęli przygotowania do wprowadzenia euro mają duże szanse na skorzystanie przy konwersji z funduszy europejskich, poprzez włączenie tych kosztów w ramy planowanych aktualnie projektów”- podsumowuje Magdalena Burnat Mikosz, Partner z Działu Dotacji i Ulg Inwestycyjnych w Deloitte.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu