Przejdź do treści

Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Lokaty coraz niżej oprocentowane

Banki konsekwentnie tną depozytowe stawki. Spada nie tylko oprocentowanie lokat, ale również atrakcyjnych dotychczas kont oszczędnościowych. Co w ciągu minionego tygodnia zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych?

DEPOZYTY

Lokaty

Nordea Bank zmienił oprocentowanie produktów oszczędnościowych. Spadły stawki dla lokat o zmiennym oprocentowaniu na okres 2, 3, 6, 12 i 24 miesięcy – produkty te zapewniają teraz od 3,10% do 3,70% w ujęciu rocznym. Większe zmiany dotyczą depozytów Nordea Lokata o stałym oprocentowaniu. Lokata 1M gwarantuje od 4,40% do 4,50% p.a. (wcześniej: od 5,80% do 6,00%), a lokata półroczna – od 3,90% do 4,00% w skali roku (dotychczas: od 4,80% do 5,00%). Bank podniósł natomiast oprocentowaniu depozytu trzymiesięcznego, za który płaci od 5,10% do 5,20% w ujęciu rocznym (przed zmianą: od 4,80% do 5,00% p.a.). Spadło oprocentowanie internetowej lokaty zakładanej na okres 1 miesiąca – wynosi obecnie 4,50% p.a. (obniżka z 6,00%). Nowe stawki weszły w życie 14 kwietnia br.

Niższe zyski gwarantują również wybrane złotowe lokaty ING Banku Śląskiego. Z dniem 15 kwietnia br. oprocentowanie lokat terminowych i lokat internetowych spadło o 0,5 p.p. Oprocentowanie lokaty terminowej o stałej stopie procentowej wynosi – w zależności od okresu depozytu – od 3,50% (lokata 6M) do 4,50% w ujęciu rocznym (lokata 3M). eLokata internetowa jest natomiast oprocentowana na poziomie od 4,00% do do 5,00% p.a.

Toyota Bank obniżył oprocentowanie lokat. O 0,25 p.p. spadło oprocentowanie lokaty o stałej stopie procentowej na okres 1 miesiąca (5,20% – 5,25% p.a.), 3 oraz 6 miesięcy (6,20% – 6,25%). Oprocentowanie lokaty 9-miesięcznej jest natomiast niższe o 0,3 p.p. i zawiera się w przedziale od 5,95% do 6,00% w skali roku. Nowe stawki obowiązują od 15 kwietnia br.

15 kwietnia br. w Millennium Banku spadło oprocentowanie depozytów walutowych o stałej stopie procentowej. Lokata Millennium w EUR gwarantuje obecnie – w zależności od okresu depozytu – od 0,30% do 1,20% w skali roku (wcześniej: od 0,60% do 1,20%), a w GBP – od 0,30% do 1,30% (dotychczas: od 0,75% do 1,75% p.a.). Niższe jest również oprocentowanie internetowej lokaty Millenet w USD (0,10% – 1,50% w ujęciu rocznym), EUR (0,50% – 1,40%) oraz GBP (0,20% – 1,50%).

Konta

Polbank EFG obniżył oprocentowanie rachunku oszczędzającego. Od 14 kwietnia br. Konto Samooszczędzające gwarantuje 5,50% w ujęciu rocznym (spadek z 6,00%, oprocentowanie zmienne).

Od 14 kwietnia br. niższe jest również oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w Nordea Banku.  Nordea Progres w PLN gwarantuje obecnie – w zależności od salda – od 2,50% do 4,50% w skali roku (spadek o 0,5 p.p., oprocentowanie zmienne).

ING Bank Śląski obniżył oprocentowanie kont oszczędnościowych w PLN. Od 15 kwietnia br. Otwarte Konto Oszczędnościowe zapewnia od 3,50% do 3,75% w skali roku, a Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct – od 2,50% do 4,70% w ujęciu rocznym (oprocentowanie zmienne).

Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych obniżył również Toyota Bank. Konto oszczędnościowe gwarantuje obecnie (w zależności od zdeponowanej kwoty) – od 4,25% do 5,90% w skali roku (wcześniej: od 4,45% do 6,10%, oprocentowanie zmienne). Oprocentowanie zmienne konta hybrydowego spadło o 0,2 p.p. i wynosi teraz 5,80% w ujęciu rocznym. Nowe stawki obowiązują od 15 kwietnia br.

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

Detaliczne ramiona BRE Banku, mBank i MultiBank, rozpoczęły subskrypcje 9-miesięcznych produktów strukturyzowanych, pozwalających zarabiać na umiarkowanym wzroście cen kontraktów terminowych na indeks WIG20. Klienci, którzy zainwestują w jedną z lokat („Gigantów Giełdy” w mBanku lub „Lokatę Inwestycyjną Profit” w MultiBanku), otrzymają oprocentowanie od lokaty, jeśli wzrost wartości kontraktów terminowych na indeks WIG20 znajdzie się w przedziale (0%; 2X), gdzie X oznacza maksymalny zysk z inwestycji. W pozostałych przypadkach na koniec inwestycji klient otrzymuje zwrot 100% zainwestowanych środków.  Subskrypcja potrwa od 15 do 27 kwietnia br., a minimalna kwota inwestycji wynosi: 1 tys. zł (w przypadku „Gigantów Giełdy”) lub 5 tys. zł (dla „Lokaty Inwestycyjnej Profit”).

Bank BPH wprowadził do oferty dwa roczne Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe: „Lokatę ProIndex” – powiązaną z indeksem giełdowym S&P500 oraz „Lokatę Kurs na Zysk” – bazującą na kursie EUR/PLN. Subskrypcja obu produktów potrwa od 15 kwietnia do 8 maja br., a minimalna kwota zapisu wynosi: 3 tys. zł (w przypadku „Lokaty ProIndex) lub 5 tys. zł (dla „Lokaty Kurs na Zysk”).

KREDYTY

Bank Polskiej Spółdzielczości zaoferował Kredyt na PIT – kredyt gotówkowy, który można przeznaczyć na dopłatę podatku za 2008 rok. Aby otrzymać pieniądze, należy przygotować kopię deklaracji podatkowej PIT 11 oraz kopię złożonej odpowiedniej deklaracji PIT za rok 2008. Kredyt na kwotę do 50 tys. zł jest oprocentowany w wysokości 12,9%, przy czym bank przy jego udzielaniu nie pobiera prowizji. Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy. O kredyt można ubiegać się od 16 do 30 kwietnia br.

Justyna Niedzielska, Inwestycje.pl