Oracle prezentuje nową wersję oprogramowania Oracle Transportation Management

Firmy zyskują możliwość obniżenia kosztów dzięki zarządzaniu całą siecią transportową na jednej platformie informatycznej.

Najważniejsze fakty:

 • Firma Oracle udostępniła oprogramowanie Oracle Transportation Management 6.0, system zarządzania transportem na skalę globalną, który usprawnia planowanie i realizację procesów związanych z transportem, rozliczenia finansowe, procesy informacyjne i automatyzację procesów biznesowych dla branży przewozowej obejmującej wszystkie środki transportu.
 • Najnowsza wersja oprogramowania obejmuje też moduł zarządzania flotą (Oracle Fleet Management), pierwsze na rynku zintegrowanie rozwiązanie do obsługi wysyłek i transportu zorientowanego na zasoby, które pozwala firmom zarządzać własnymi środkami transportu i transportem obcym na jednej platformie. Prowadzi to do lepszego wykorzystania zasobów, obniżenia kosztów transportu i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.
 • Oprogramowanie Oracle Transportation Management 6.0 oferuje możliwość obsługi ofert dla usług transportowych na szeroką skalę oraz funkcje analizy danych biznesowych na jednej platformie. Rozwiązanie zapewnia również rozwinięte funkcje planowania, realizacji i rozliczeń finansowych.
 • Dzięki rozwiązaniu Oracle Transportation Management 6.0 firmy mogą lepiej zarządzać zamówieniami, dostawami i zasobami środków transportu, obniżając w ten sposób koszty, usprawniając procesy, podnosząc jakość obsługi klienta i realizując cele związane z ochroną środowiska.
 • Rozwiązanie Oracle Transportation Management 6.0 jest już dostępne w sprzedaży.

Ściślejsze zarządzanie środkami transportu

Rozwiązanie Oracle Transportation Management 6.0 obsługuje szersze procesy związane ze środkami transportu, wykraczające poza planowanie i realizację przewozów, takie jak zarządzanie zamówieniami, zarządzanie zasobami – w tym parkiem samochodowym, zarządzanie kierowcami/wykonawcami oraz rozliczenia finansowe.

Rozwiązanie Oracle Transportation Management 6.0 pozwala firmom:

 • Obniżyć całkowite zużycie paliwa;
 • Poprawić wykorzystanie zasobów, śledzenie i zarządzanie cyklem życia;
 • Poszerzać zakres usług dzięki specjalnym funkcjom zarządzania zamówieniami;
 • Poprawić zadowolenie kierowców i zatrzymać ich w firmie dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów przy jednoczesnym uwzględnianiu indywidualnych potrzeb kierowców związanych z planowaniem przesyłek;
 • Uzyskiwać lepsze informacje na temat funkcjonowania systemu transportowego dzięki funkcjom planowania tras kierowców, komunikacji mobilnej i śledzenia zasobów;
 • Mierzyć i kontrolować wydajność finansową dzięki wykorzystaniu nowych funkcji szacowania kosztów, zarządzania zobowiązaniami, fakturami, kumulacją kosztów, uznawaniem przychodów oraz zarządzania reklamacjami i kwestiami spornymi;
 • Zapewniać wyższy poziom bezpieczeństwa i przejrzystości całego łańcucha dostaw.

„Efektywne zarządzanie transportem wymaga od firm coraz lepszych umiejętności kontrolowania własnych środków transportu oraz kontraktowych przewoźników” — powiedział Dwight Klappich, wiceprezes firmy Gartner. „Obecna trudna sytuacja ekonomiczna sprawia, że wymagania wobec narzędzi do zarządzania transportem są szczególnie wysokie, zwłaszcza w obszarze kontroli kosztów i zarządzania zasobami”

„Tradycyjne, samodzielne rozwiązania do zarządzania środkami transportu dostępne na rynku polskim, nie zapewniają kierownikom działów wysyłek i logistyki całościowego obrazu, koniecznego do efektywnego zarządzania posiadanymi zasobami” — powiedział Tomasz Warchała, Senior Sales Consultant w zakresie rozwiązań logistycznych w Oracle EMEA.

„W efekcie tracą oni możliwości do uzyskania oszczędności operacyjnych, przez co wzrasta całkowity koszt posiadania. Wprowadzenie tych możliwości do jednego rozwiązania zmienia zupełnie sytuację na rynku systemów do zarządzania transportem.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu