Seagate przedstawia wstępne wyniki finansowe za III kwartał roku fiskalnego 2009

Seagate Technology (NASDAQ: STX) podał wstępne wyniki finansowe za trzeci kwartał fiskalny, zakończony 3 kwietnia 2009 oraz prognozy na czwarty kwartał fiskalny, który zakończy się 3 lipca 2009.

Wstępne wyniki finansowe za trzeci kwartał roku fiskalnego 2009

Według wstępnych oszacowań, w trzecim kwartale roku fiskalnego 2009 Seagate sprzedał około 39 milionów dysków i osiągnął przychód około 2.1 mld dolarów, przekraczając pierwotne prognozy, mówiące o przychodzie w wysokości 1.6 – 2.0 miliarda USD. Szacuje się, że w zakończonym kwartale wielkość rynku dysków twardych na świecie wyniosła 110 – 112 milionów sztuk. Zapotrzebowanie na 2.5 i 3.5–calowe dyski Seagate, wyposażone w interfejs ATA, było większe niż przewidywano, a firma zyskała znaczący udział na obu rynkach. Wiodąca pozycja Seagate na rynku enterprise nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego kwartału, jednakże rynek produktów klasy enterprise zmniejszył się o około 20% w stosunku do poprzedniego kwartału. Dodatkowo, firma sprzedała większą od przewidywanej ilość dysków desktopowych o niższej pojemności oraz produktów 2.5-calowych. Wartość gotówki, innych aktywów pieniężnych oraz inwestycji krótkoterminowych wzrosła o 200 milionów USD, osiągając wartość 1.5 miliarda USD.

Szacuje się, że marża brutto na sprzedaży wyniesie około 7–7.5%. Wynik ten jest lepszy od spodziewanego, a został osiągnięty dzięki efektywnemu ograniczeniu wydatków oraz większej liczbie sprzedanych dysków. W porównaniu do wcześniejszego kwartału, marża brutto zmniejszyła się o około 700 punktów bazowych. Przyczyniły się do tego m.in. spadek cen produktów, zmniejszenie rynku produktów klasy enterprise o około 20% w stosunku do poprzedniego kwartału, mniejsze wykorzystanie mocy produkcyjnych i absorpcja kosztów stałych, jako że firma kontynuuje agresywną politykę zarządzania zapasami oraz dostosowuje produkcję do popytu.

Szacuje się, że koszty związane z rozwojem produktów oraz funkcjami marketingowo/administracyjnymi wyniosą około 380 milionów USD, wliczając w to około 10 milionów przyspieszonej amortyzacji, co jest korzystnym wynikiem w stosunku do zakładanej początkowo sumy 395 milionów USD.

“Jestem zadowolony z naszych osiągnięć w tym kwartale w identyfikowaniu i zdecydowanej reakcji w obszarze strategicznych kwestii, które są kluczem dla naszego modelu biznesowego” – twierdzi Steve Luczo, Seagate chairman and chief executive officer. “Reorganizujemy działania firmy i optymalizujemy portfolio produktów, co ma przyczynić sie do wzrostu opłacalności. Te działania pozwalają nam na bardziej efektywne sponsorowanie rozwoju technologii, utrzymanie wiodącej roli naszych produktów oraz dostarczanie naszym klientom najlepszych produktów na rynku. Efekty tych poczynań będą odzwierciedlać zmiany naszego portfolio produktowego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z popytu na nasze nowe rozwiązania: 2.5-calowe dyski o pojemności 250 GB oraz 500 GB oraz na pamięci 3.5-calowe, oferujące 500GB oraz 1TB pojemności. Dodatkowo, adresujemy kwestię wymaganej krótko- i średnioterminowej płynności poprzez ogłoszone ostatnio zmiany do umów kredytowych i dzisiejszą informację o przewidywanej strategii finansowania.”

Wstępne prognozy, dotyczące czwartego kwartału roku fiskalnego 2009

W obliczu niestabilnej sytuacji na światowych rynkach, trudno jest dokładnie oszacować popyt na konkretne produkty, dlatego też jest wysoce prawdopodobne, że rzeczywiste wyniki będą różnić się od obecnych prognoz.

Szacuje się, że w kwartale, który zakończy się 3 lipca 2009 wielkość rynku dysków będzie podobna do zakończonego właśnie kwartału. Firma nie obserwuje znaczącego wzrostu na światowym rynku urządzeń klasy enterprise i w nadchodzącym kwartale zamierza utrzymać wiodącą pozycję w tym segmencie rynku. Seagate szacuje, że w czwartym kwartale roku fiskalnego 2009 przychód firmy wyniesie 1.9 – 2.2 miliarda USD, a marża brutto wzrośnie o 300 – 400 punktów bazowych. W powyższych prognozach został uwzględniony fakt, że produkty, wykorzystujące dyski 2.5-calowe o pojemności 250 GB oraz pamięci 3.5-calowe, oferujące 500 GB będą zyskiwać na popularności i stopniowo zastępować mniej opłacalne rozwiązania. Firma wierzy, że ten trend w kierunku nowych rozwiązań produktowych oraz redukcja kosztów przyczynią się do stałego wzrostu marży brutto do roku fiskalnego 2010. Szacuje się, że koszty, związane z rozwojem produktów oraz marketingiem i administracją wyniosą około 340 milionów USD w czwartym kwartale fiskalnym 2009 z celem poniżej 300 milionów dolarów na kwartał w ciągu roku 2010.

W kwestii dodatkowych czynności restrukturyzacyjnych firma wierzy, że istnieją znaczące możliwości redukcji kosztów operacyjnych w obszarach, związanych z rozwojem produktów, marketingiem/administarcją oraz produkcją. Czynności te mają doprowadzić do osiągnięcia dodatnich przepływów pieniężnych zysku w roku fiskalnym 2010. Koszt dodatkowych czynności restrukturyzacyjnych nie został jeszcze określony.

Przedstawione prognozy na czwarty kwartał roku fiskalnego 2009 nie obejmują wpływu przyszłych przejęć, fuzji czy działań restrukturyzacyjnych, które firma może przeprowadzić. Firma analizuje różne warianty finansowania w celu zarządzania zobowiązaniami bieżącymi i długoterminowymi, włączając emisję papierów dłużnych, zamianę długu na kapitał własny lub inne instrumenty dłużne zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami oraz operacje na otwartym rynku.

Płynność finansowa

Wartość gotówki, innych aktywów pieniężnych oraz inwestycji krótkoterminowych z dniem 3 kwietnia 2009 wyniosły 1.5 miliarda USD w porównianiu do 1.3 miliarda z poprzedniego kwartału. Około 90 milionów USD płatności gotówkowych związanych z restrukturyzacją dokonano w kwartale zakończonym w marcu.

Aby poprawić płynność finansową, zarząd firmy zdecydował nie wypłacać kwatalnej dywidendy. Krok ten ma na celu zredukować ujemne przepływy pieniężne o około 60 milionów USD w skali roku.

Tak jak zostało to opublikowane 6 kwietnia 2009 roku, firma zmieniła warunki zabezpieczeń finansowych, dotyczących kredytu obrotowego. Firma wierzy, iż nowe zasady zwiększą elastyczność wykorzystania kredytu w pozostałym okresie umowy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu