Kolejny unijny milion dla Integera

Integer.pl – czołowa polska grupa kolportażowa, niezależny operator pocztowy i finansowy – uzyskał 1,2 mln złotych dotacji unijnych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013. Otrzymany kapitał spółka przeznaczy na wdrożenie innowacyjnych usług pocztowych. Grupa Integer.pl pozyskała już z unijnych środków łącznie ponad 32 mln złotych.

Polska jest liderem w pozyskiwaniu środków z unijnego budżetu. Co ważne stanowią one – przede wszystkim w okresie spowolnienia gospodarczego – znakomite źródło kapitału. Uzyskane środki umożliwiają przedsiębiorstwom realizację inwestycji często przewyższających ich zdolności do samodzielnego finansowania. Dofinansowanie dla firmy Integer.pl zostanie przeznaczone na uruchomienie nowoczesnych rozwiązań pocztowo-kurierskich na terenie województwa lubuskiego.

Wartość dotacji wynosi 1,2 mln zł, natomiast całkowita kwota inwestycji to 2,9 mln zł. Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału, działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje.

„Możliwość skorzystania ze środków unijnych to dla nas doskonałe rozwiązanie. Dzięki funduszom pochodzącym z Unii Europejskiej pozyskaliśmy już o niemal 10 mln zł więcej niż z emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponad 32 mln zł dotacji to także potwierdzenie wysokiej klasy specjalistów odpowiedzialnych w ramach Grupy Integer.pl za merytoryczne przygotowanie wniosków o dofinansowanie. Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać kolejne fundusze, dzięki którym będziemy mogli dalej się rozwijać oferując coraz lepsze i bardziej nowoczesne usługi” – powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu Grupy Integer.pl.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu