Generali OFE ponownie najlepszy w prestiżowym rankingu „Rzeczpospolitej”

Generali OFE drugi raz z rzędu zdobył pierwszą lokatę w prestiżowym rankingu funduszy emerytalnych przygotowanym przez redakcję „Rzeczpospolitej”. Analitycy dziennika oceniali działające na polskim rynku fundusze emerytalne pod względem 5 kryteriów, uwzględniających m.in. efektywność i bezpieczeństwo pomnażanych środków oraz pobierane prowizje. Fundusz Generali okazał się najlepszy w kategoriach „stan hipotetycznego konta” oraz „ryzyko inwestycyjne” i zgromadził w rankingu łącznie 89,4 pkt na 100 możliwych (wyprzedzając w pierwszej trójce rankingu o 4 pkt OFE ING i o 20 pkt OFE Polsat).

Redakcja ekonomiczna dziennika „Rzeczpospolita” raz na pół roku ocenia aktywność rynkową Otwartych Funduszy Emerytalnych. Ranking uwzględnia m.in. historyczne stopy zwrotu, bezpośrednio przekładające się na wysokość środków zgromadzonych na rachunkach klientów funduszy oraz ryzyko ponoszone przez poszczególne podmioty, a więc kluczowe kryteria dla obiektywnej oceny efektywności funduszy emerytalnych. Zestawienie to premiuje długoterminową stabilność wyników, która jest najważniejszym kryterium dla oceny OFE przez ich klientów.

W rankingu eksperci „Rzeczpospolitej” oceniają OFE pod względem 5 kryteriów. OFE Generali okazał się najlepszy na rynku w kategoriach podsumowujących „stan hipotetycznego konta” członka funduszu emerytalnego (w okresie 31.08.1999-31.03.2009) oraz „ocenę ryzyka” inwestycyjnego. W pozostałych 3 kategoriach (zmiana wartości jednostki rozrachunkowej IX’1999-III’2009, średnia pozycja w rankingu KNF, wysokość opłat pobranych w 2008 r.) OFE Generali za każdym razem plasował się w pierwszej trójce najlepszych, dzięki czemu z dużą przewagą zwyciężył w klasyfikacji generalnej rankingu (o 4 pkt przed OFE ING oraz 20 pkt przed OFE Polsat).

Generali OFE kolejny raz najlepszy

Otwarty Fundusz Emerytalny Generali okazał się najlepszy w prestiżowym rankingu „Rzeczpospolitej” już po raz drugi z rządu. Poprzednio triumfował w zestawieniu z 9.X.2008 r. Fundusz Generali był też zwycięzcą ubiegłorocznego rankingu najlepszych OFE opublikowanego 29.12.2008 przez „Gazetę Wyborczą”. Dowodzi to bardzo wysokiej, stabilnej i powtarzalnej oceny OFE dokonywanej przez niezależnych ekspertów rynkowych.

Bessa nie tak straszna

Szczególną uwagę eksperci dziennika „Rzeczpospolita” zwrócili uwagę na wyniki OFE w okresie trwającej obecnie na rynkach kapitałowych bessy. Jak czytamy w rankingu „W czasie obecnej bessy ze zwycięskiej trójki tylko Generali radzi sobie dobrze”. Twórcy rankingu podkreślają również wagę stabilności formy zespołu zarządzających aktywami OFE, która swe odzwierciedlenie ma w cyklicznych wynikach inwestycyjnych Funduszu. Eksperci „Rzeczpospolitej” zauważają, że: „„Generali (…) osiągnął najlepsze wyniki inwestycyjne we wszystkich okresach, które analizowaliśmy. Także w czasie giełdowej bessy (…) był najlepszy”.

– „Generali OFE bardzo dużą wagę przywiązuje do ponoszonego ryzyka inwestycyjnego. Przyniosło to wymierne efekty w ostatnim roku, gdzie mieliśmy do czynienia ze zdecydowanymi spadkami na rynku akcyjnym. Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych oraz wycofywanie środków z funduszy inwestycyjnych spowodowały gwałtowny spadek kursów na warszawskiej giełdzie. Należy jednak podkreślić, że wyniki funduszu emerytalnego powinny być oceniane w długich okresach, nie zaś w krótkiej perspektywie. Rankingi OFE opublikowane przez dziennik Rzeczpospolita potwierdzają, że realizowana przez nas strategia inwestycyjna była właściwa i przyniosła wymierne korzyści członkom naszego funduszu zarówno w czasie hossy, jak i bessy” – podsumowuje Rafał Markiewicz, Członek Zarządu Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Zarządzający Generali OFE.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu