Fundacja „Wawel z Rodziną” już działa

Firma Wawel SA zarejestrowała fundację pod nazwą „Wawel z Rodziną”. Fundacja obejmie pomocą społeczną najbardziej potrzebujących, a jej głównym celem będzie wspomaganie polskich rodzin. Pierwszą inicjatywą Fundacji będzie wsparcie edukacyjne udzielone zdolnej młodzieży, wychowującej się w trudnych warunkach materialnych.

Fundacja „Wawel z Rodziną” została powołana w celu udzielania pomocy społecznej, w tym wspierania polskich rodzin, a także osób i instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad dziećmi. Będzie również działać w obszarach  z zakresu: ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności naukowej oraz sportu i ochrony środowiska. Do udziału w pracach Fundacji, oprócz osób związanych z firmą Wawel, zaproszono znane osobistości reprezentujące krakowskie środowisko artystyczne.

Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji „Wawel z Rodziną objął znany krakowski aktor, Tomasz Schimscheiner. Artysta związał się z firmą podczas wspierania ubiegłorocznej akcji „Słodki Dzień Dziecka” oraz konkursu „Magiczna Fabryka Czekolady”, skierowanego do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski. Wiceprezesem została Sylwia Warnecka, związana z firmą Wawel od 2003 roku. W skład Rady Fundacji weszli: prof. Marian Czapla, Dorota Łatała, Krzysztof Ingarden, Magdalena Konik, Andrzej Kumor, Izabela Orłowska, Beata Ostrowicka oraz Beata Rybotycka.

Powołanie fundacji to dla Wawelu kontynuacja działalności charytatywnej, którą firma prowadzi już od czasów swojego założyciela, Adama Piaseckiego. Od kilku lat firma regularnie wspiera placówki opiekuńczo-wychowawcze z całej Polski, organizując różnego rodzaju akcje i konkursy. Fundacja „Wawel z Rodziną” chce działać na rzecz poprawy losu dzieci oraz osób słabych i pokrzywdzonych przez los. Ze względu na skład Rady, Fundacja chce również objąć szczególną opieką inicjatywy z zakresu edukacji oraz kultury i sztuki.

Pierwszy projekt, który zrealizuje Fundacja, będzie objęcie programem edukacyjnym uzdolnionych dzieci z ubogich rodzin. – Chcemy wesprzeć te dzieci, aby mogły łatwiej wejść w dorosłe życie oraz przekonać je, że warto realizować swoje pasje – mówi Tomasz Schimscheiner, Prezes Fundacji. -Motorem napędowym są dla człowieka marzenia. Warto je mieć. Fundacja „Wawel z Rodziną” chce pomagać dzieciom w ich spełnianiu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu