DLH Poland członkiem Grupy Roboczej FSC Polska

1 kwietnia 2009 roku firma DLH POLAND Sp. z o.o., została przyjęta do grona członków Grupy Roboczej FSC Polska, wchodząc w skład izby ekonomicznej Stowarzyszenia.

Grupa Robocza FSC Polska, to prestiżowy klub skupiający największych i najważniejszych graczy branży drzewnej szczególnie zaangażowanych w kwestie ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki leśnej. W ramach tej organizacji firma chce na partnerskich zasadach współuczestniczyć w tworzeniu standardów obowiązujących zarządców lasów i przemysł drzewny.

Forest Stewardship Council jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, promującą racjonalną gospodarkę leśną. FSC gwarantuje unikatowy mechanizm współdecydowania o losie leśnictwa, oparty o konsensus pomiędzy przyrodnikami, ludnością lokalną i rdzenną oraz przemysłem korzystającym z zasobów leśnych. System certyfikacji FSC jest najpopularniejszym i najbardziej dokładnym systemem kontroli obrotu drewnem na świecie. Należy także zauważyć, że system certyfikacji FSC jest inicjatywą dobrowolną, co oznacza, że przedsiębiorstwa wdrażają odpowiednie procedury i poddają się kontroli z własnej inicjatywy.

Więcej informacji na temat Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC Polska” można znaleźć na stronie www.fsc.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu