NERO obniża czas backupu o 80% – znany producent oprogramowania zaufał modularnym rozwiązaniom taśmowym firmy Tandberg Data

Znany producent oprogramowania, firma NERO AG scentralizował swoje procesy backup’u danych w centrali firmy w Karlsbadzie / Niemcy dzięki wdrożeniu systemu bazującego na dwóch bibliotekach taśmowych serii T40+ firmy Tandberg Data. Dzięki temu szybkiemu i w pełni zautomatyzowanemu rozwiązaniu do zabezpieczania danych, czas backup’u został zredukowany o ok. 80% a dzięki modularnej budowie biblioteki taśmowej NERO jest w pełni przygotowane do przyszłej rozbudowy.

Zabezpieczanie danych w NERO obejmuje ponad 100 zadań backupu, które poprzez różnorodność aplikacji są bardzo heterogeniczne. Ponieważ do tej pory dokonywano backupu na pojedyncze napędy taśmowe podłączone bezpośrednio do serwera, stosowano wyłącznie pełny backup. Jednak wobec dużej ilości danych koniecznych do zabezpieczenia oraz ciągłego ich przyrostu czas konieczny do pełnego backup’u był na tyle długi, że codzienny pełny backup był niemożliwy.

W obecnym rozwiązaniu zaimplementowane zostały dwie biblioteki Tandberg StorageLibrary T40+ zarządzane przez oprogramowanie CA ARCserve i podłączone do serwerów Windows 2003. Redundantna budowa bibliotek T40+ gwarantuje na dzisiaj najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, ponieważ dane zabezpieczane są krzyżowo pomiędzy dwoma serwerowniami. Obecnie Backup-Streams są dokonywane równolegle przez obie biblioteki.

„Tylko w centrali musimy przerabiać ok. 1 TB danych e-mailowych. Redundantne przechowywanie danych na bibliotekach taśmowych Tandberg Data gwarantuje nam bezpieczeństwo: możemy zrezygnować z ciągłego pełnego backupu, dzienny czas backupu mogliśmy znacząco zredukować z 25 do 3-4 godzin.“ – wyjaśnia Rene Petri, Senior Director of Technical Services odpowiedzialny w NERO AG za rezultat projektu.

Przeprowadzany dotychczas dzienny pełny backup danych został zastąpiony przez kombinację pełnego i zróżnicowanego backup’u, w dwutygodniowym cyklu w dalszym ciągu następuje kompletne zabezpieczanie danych, by w ten sposób zabezpieczone dane w celach archiwizacyjnych przechowywać poza przedsiębiorstwem. E-maile i dane użytkowników z oddziałów są zabezpieczone i przechowywane na miejscu.

Po pozytywnym doświadczeniu z wdrożenia bibliotek Tandberg StorageLibrary T40+, NERO planuje dalszą rozbudowę systemu zabezpieczania danych przy współpracy z Tandberg Data. Po obecnie dokonywanej konsolidacji serwerów w karlsbadzkim centrum obliczeniowym nic nie stoi na przeszkodzie, by nastąpiła dalsza rozbudowa systemu backupu o kolejne moduły biblioteki

Tandberg Data StorageLibraries T40+/T80+/T120+ są rozwiązaniami dedykowanymi dla środowisk klasy Midrange i Enterprise. Oferują pojemność do 182,4 TB i wydajność do 10,4 TB/godzinę przy sprzętowej kompresji danych 2:1. Funkcja Capacity on Demand (COD – pojemność na życzenie) umożliwia użytkownikom zwiększenie pojemności dopiero wtedy, kiedy będzie to konieczne. Funkcja Performance on Demand (POD – wydajność na życzenie) pozwala na zainstalowanie do sześciu napędów LTO o pełnej wysokości lub do 12-tu napędów o połowie wysokości w zależności od wymagań związanych z transferem danych. Urządzenia są kompatybilne z przyszłymi generacjami technologii LTO, gdzie poprzez zainstalowanie tych napędów dodatkowo podwyższona zostanie zarówno wydajność i pojemność tych urządzeń.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu