IT pomaga osiągnąć zrównoważony rozwój i poprawia wyniki firm

Badania przeprowadzone przez firmę analityczną IDC i Atos Origin, wiodącego światowego dostawcę systemów IT, dowodzą, że przedsiębiorstwa, które dbają o środowisko uzyskują lepsze wyniki biznesowe. IT to w dzisiejszych czasach doskonały instrument realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.

Badania przeprowadzone wśród 165 przedstawicieli kierownictwa średniego i wyższego szczebla firm z branży produkcyjnej i handlowej w Europie pokazują, że nawet w obecnym klimacie gospodarczym proaktywne strategie środowiskowe dostarczają organizacjom wymiernych korzyści. Wyniki firm wdrażających rozwiązania Green IT jest średnio o 2% wyższy od wyników innych przedsiębiorstw działających w tej samej branży. Zrównoważony rozwój umożliwia redukcję kosztów, generuje nowe strumienie przychodów, poprawia pozycję konkurencyjną, a jednocześnie pozwala zmniejszyć „ślad ekologiczny” (ang. ecological footprint), czyli wykorzystanie naturalnych zasobów środowiska.

– Organizacje, które umieszczają rozwój środowiska w centrum swoich strategii i działań, inwestują nie tylko w środowisko, ale przyszłość swoich organizacji. Zrównoważony biznes jest to dobrym rozwiązaniem zwłaszcza w niepewnych dla gospodarki czasach – mówi Krzysztof Kowalski, Senior Manager działu Program & Business Development, Atos Origin Polska.

Raport wskazuje, że technologie informatyczne to podstawowe narzędzie służące wdrażaniu inicjatyw zrównoważonego rozwoju. 70% badanych mówi, że IT będzie odgrywać znaczącą rolę w zmniejszaniu negatywnego wpływu ich przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Dzieje się tak za sprawą konieczności wprowadzenia szeregu zmian we wszystkich procesach zachodzących w firmach, a także w codziennym wykonywaniu obowiązków przez pracowników. Technologie odgrywają kluczową rolę, szczególnie w obszarze modelowania sieci dostaw i zarządzania cyklem życiowym produktu.

Koniecznością jest tzw. walk the talk – rzeczywiste wprowadzenie zasad i wartości w życie. Większość firm nie angażuje się w strategię zrównoważenia, lecz jedynie biernie odpowiada na zewnętrzne wymogi związane z ekologią, takie jak spełnianie regulacji prawnych. Zarządy i kadry kierownicze wyznaczają jasne kierunki i cele, ale efekty ich działań nie są z nimi zgodne. Istotne jest dlatego mierzenie efektów strategii zrównoważonego rozwoju  przez włączenie go do działań operacyjnych i finansowych. Mierzenie, śledzenie i relacjonowanie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju umożliwi firmom upewnić się, które pomysły dają najlepsze efekty, m.in. w kwestii oszczędności.

Raport dowodzi, że firmy, które pragną być liderami rynku systematycznie przechodzą od reaktywnego podejścia do proaktywnej polityki doskonalenia zrównoważonego biznesu.

Wnioski z opracowanego przez Atos Origin i IDC raportu są dostępne na stronie internetowej:

http://www.atosorigin.com/en-us/about_us/sustainability/planet/sustainability_the_business_case_is_real/

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu