Axel Springer Polska publikuje pierwszy „Raport ekologiczny”

W czwartek 16 kwietnia wydawnictwo Axel Springer Polska opublikowało pierwszy w swojej historii „Raport ekologiczny”. Dokument przedstawia działalność firmy pod względem standardów i wyzwań ekologicznych w 2008 roku. Raport dostępny jest na stronie korporacyjnej Axel Springer Polska w zakładce Corporate Responsibility lub bezpośrednio pod adresem www.axelspringer.pl/ekologicznie .

Szesnastostronicowy raport podzielony jest na trzy części. W pierwszej przedstawione zostały szczegółowe wyniki analizy kosztów i parametrów środowiskowych. W firmie zbadane zostało m.in. zużycie energii, wody oraz materiałów eksploatacyjnych i biurowych. Ta część raportu opisuje również szczegółowo rodzaje  odpadów powstających w ramach działalności wydawnictwa, sposoby ich bezpiecznej utylizacji i odzysku, a także politykę dysponowania papierem – surowcem strategicznym dla firmy.

Druga część raportu przedstawia inicjatywy ekologiczne podejmowane przez redakcje i piony wydawnicze Axel Springer Polska. Do ciekawych proekologicznych projektów raport zalicza m.in. akcję „Ekoprenumerata: Odnawianie Lasów 2008” promującą wydania elektroniczne gazet oraz liczne inicjatywy DZIENNIKA, m.in. „Zielony tydzień” i „Woda to życie”. Ostatnia cześć raportu to wyzwania, jakie wydawnictwo stawia sobie na kolejne lata. Ten rozdział zawiera wypowiedzi osób zaangażowanych w tworzenie programów ekologicznych w Axel Springer Polska.

„Ekologia w biznesie to nie tylko akcje promocyjne i odświętne sadzenie drzew, choć one także przynoszą wymierne korzyści. Działania ekologiczne należy rozpocząć przede wszystkim wewnątrz organizacji. To dlatego w naszej firmie policzyliśmy, ile zużywamy papieru i prądu, jakie produkujemy odpady i jak je utylizujemy. Możemy  pochwalić się wynikami w zarządzaniu kwestiami środowiskowymi i edukacji ekologicznej zarówno czytelników, jak i własnych pracowników” –  mówi Katarzyna Dulko, CSR Officer.

„Raport ekologiczny 2008” jest pierwszym dokumentem, w którym Axel Springer Polska komunikuje o swojej strategii społecznej odpowiedzialności. Pierwszy kompleksowy raport firmy dotyczący wszystkich  działań CSR (Corporate Social Responsibility) ukaże się  w 2010 roku wspólnie z raportem całej grupy Axel Springer AG.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu