AutoGuard odwołuje IPO

AutoGuard S.A., planujący debiut na GPW w Warszawie, odstąpił od przeprowadzenia Oferty Publicznej. Jednocześnie Zarząd Spółki rozważa alternatywne działania w celu sfinansowania swoich celów inwestycyjnych. Pomimo kryzysu AutoGuard odnotowuje rekordowe wyniki finansowe – w 2008 roku przychody i zysk netto wzrosły o 12%.

W dniu 15 kwietnia br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła aneks do Prospektu emisyjnego AutoGuard S.A. Dokument ten dotyczy odstąpienia przez Spółkę od oferty publicznej, która była planowana na kwiecień 2009 roku i rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. Główną przyczyną odwołania IPO jest zmiana w ogólnoświatowej sytuacji gospodarczej, która ma istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, a tym samym implikuje ocenę, że przeprowadzenie oferty publicznej byłoby dokonane na poziomie nieakceptowanym przez AutoGuard S.A. i tym samym byłoby szkodliwe z punktu widzenia interesu Emitenta oraz jego dalszego rozwoju.

„W przeddzień zaplanowanych zapisów na akcje odstępujemy od przeprowadzenia IPO. Nasza decyzja jest oparta o szczegółowe analizy i ustalenia z Domem Maklerskim IDMSA. AutoGuard osiąga systematyczny wzrost przychodów i wysoką rentowność, co pozwala nam umocnić pozycję na rynku. Wyniki osiągnięte w 2008 roku potwierdzają, że branża transportowa doceniła skuteczność systemów IT do zarządzania flotą pojazdów, które szczególnie w okresie kryzysu umożliwiają sprawniejszą optymalizację kosztów. Jednakże obecna sytuacja na rynku kapitałowym nie sprzyja pełnej realizacji celów emisyjnych zawartych w zatwierdzonym Prospekcie dlatego też rezygnujemy z planów debiutu giełdowego w tym roku. Jednocześnie rozważamy możliwość pozyskania środków z innych źródeł, ale nie podjęliśmy dotychczas żadnych wiążących decyzji.” – powiedział Robert Rozesłaniec, Prezes Zarządu AutoGuard S.A.

AutoGuard ogłosił wyniki finansowe za 2008 rok. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 36,97 mln zł, które zwiększyły się o 11,8% w stosunku do roku 2007. Zysk netto wyniósł 8,89 mln zł i wzrósł o 12,1%. Na koniec 2008 roku liczba pojazdów wyposażonych w systemy AutoGuard przekroczyła 20 tysięcy sztuk.

Prognoza wyników finansowych AutoGuard S.A. na rok 2009 zakłada osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 50,8 mln zł oraz 10,2 mln zł zysku netto. Dynamiczny wzrost ilości nowych klientów oraz wysoka lojalność obecnych mają bezpośredni wpływ na osiągane przez AutoGuard S.A. wyniki. W 2008 r. liczba pojazdów wyposażonych w systemy AutoGuard wzrosła w stosunku do roku 2007 o ponad 11% i wyniosła 20 596. Z usług AutoGuard korzysta również coraz więcej firm.
W 2008r. liczba nowych abonentów wzrosła o 9% i na koniec 2008 roku wyniosła 5 684.

Strategia rozwoju AutoGuard S.A.

Przyjęta przez Zarząd strategia rozwoju zakłada utrzymanie przez AutoGuard pozycji lidera polskiego rynku usług telematycznych oraz zdobycie silnych podstaw do dalszej ekspansji zagranicznej.

AutoGuard planuje nabywanie większościowych pakietów udziałów i akcji podmiotów produkujących oprogramowanie, świadczących usługi telematyczne, zajmujących się produkcją urządzeń pomiarowych i telemetrią.

Spółka zaplanowała inwestycje, które mają na celu zwiększenie przychodów z rynku usług telematycznych. Zakładana jest rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz udoskonalanie aplikacji i systemów umożliwiających klientom sprawniejsze zarządzanie i monitorowanie flot pojazdów (w tym dokończenie nowego produktu terminala komunikacyjnego). Inwestycje w tym zakresie obejmują również zakup specjalistycznego systemu wspierającego proces obsługi klienta, zintegrowanego z elektronicznym systemem identyfikacji, oprogramowania do archiwizacji i zarządzania umowami abonenckimi, systemu bilingowego oraz rozbudowę centrali telefonicznej.

Kolejnym elementem strategii rozwoju AutoGuard S.A. są inwestycje, których celem jest zwiększenie przychodów z rynku konsumenckiego. W tym celu AutoGuard z powodzeniem wprowadził na rynek i wciąż unowocześnia autorską nawigację samochodową NAVTO. Jeszcze w tym roku spodziewana jest premiera lokalizatora personalnego umożliwiającego błyskawiczne ustalenie pozycji osób przedmiotów i pojazdów.

Spółka pracuje nad przygotowaniem nowej grupy produktów i usług przeznaczonych dla rynku masowego, łączących w sobie funkcjonalność systemu nawigacji drogowej oraz przenośnego komunikatora internetowego, działającego w parze z serwisami obecnie dystrybuowanymi przez AutoGuard.

AutoGuard S.A. planuje w najbliższych latach rozwój produktów oraz usług do nich przypisanych, w obszarze tzw. „nawigacji dynamicznej”. Będą one polegać na dostarczaniu informacji o bieżącym natężeniu ruchu na drogach na podstawie danych  z już monitorowanych pojazdów oraz posiadać możliwość inteligentnego planowania wyznaczanych tras. System będzie dynamicznie proponował trasy alternatywne z podaniem odległości do celu i przybliżonym czasem przejazdu, uwzględniając bieżącą  sytuację na drogach oraz kierunku przemieszczania się pojazdu. W efekcie system umożliwi dojazd na czas i eliminację opóźnień wynikających z nieprzewidzianych sytuacji na drodze. Będzie to cecha wyróżniająca produkt AutoGuard S.A. na rynku systemów nawigacji.

Kolejnym kierunkiem rozwoju będzie tzw. „inteligentna nawigacja”, która umożliwi wyznaczenie optymalnej trasy w oparciu o dane pochodzące z analizy statystycznej natężenia ruchu w danym obszarze i o danej porze dnia z uwzględnieniem dni tygodnia i świąt. Optymalna trasa pomiędzy tymi samymi punktami może różnić się w godzinach szczytu rannego, popołudniowego lub poza szczytem. Korzystanie z produktu umożliwi użytkownikowi ominięcie typowych korków drogowych. Urządzenia przyczynią się do poprawy sytuacji na drodze nie tylko osób korzystających z urządzenia, ale również innych uczestników ruchu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu